Islaparlamentet sammanträdde i Villa Lande

[:sv]

Islaparlamentet2019_20191120_103329

Islaparlamentet samlar barn och unga från Kimitoön på barnkonventionens dag för att besluta om utdelningen av sammanlagt 10 000 €.

Fullmäktigeordförande Daniel Wilson öppnade mötet och betonade barns rätt att bli hörda i ärenden som berör dem. Wilson höll också i ordförandeklubban under mötet. Islaparlamentet sammanträdde för sjunde gången. Av 54 idéer röstades 24 fram för fortsättning.

Ungdomsparlamentets ordförande Noah Koivisto, även ungdomsparlamentets representant i kommunstyrelsen, höll öppningstalet. Han sade att även om den egna idén inte skulle tas med, är det ändå viktigt lyfta fram sådant man själv upplever som betydelsefullt. Han tackade Bosse Ahlgren, Jaana Eriksson och Gilla Granberg, som hyser tilltro till öns unga och hoppades att andra kommuner kunde ta modell av Kimitoön.

Alla lokala skolor var representerade och alla röster var viktiga, eftersom de idéer som får mest röster förverkligas. I praktiken går röstningen till så, att varje representant får ett formulär, i vilket man väljer förslag för högst 10 000 €. Därefter röstar man. Följande förslag lämnades in under mötet, de punkter som har tjockare text fick bidrag:

1) Bana för klass 5-6, Amosparkens skola 1200 € (13 röster)

2) Hags Karusell Merry, Dalsbruks skola 1800 € (9 röster)

3) Resa till en TPS-hockeymatch, Amosparkens skola 400 € (17 röster) 

4) Utflykt till Särkänniemi eller Heureka, Kemiönsaaren keskuskoulu 1000 € (16 röster)

5) Stor sandlåda, Amosparken 500 € (16 röster)

6) Kväll i Villa Lande, Kemiönsaaren keskuskoulu 450 € (23 röster)

7) Kafé i skolan, Amosparkens skola 500 € (18 röster)

8) Airtrack, Amosparkens skola 899 € (17 röster)

9) Parkourklubb, Taalintehtaan koulu 200 € (17 röster)

10) Vetenskapsdag för skolorna, Taalintehtaan koulu 300 € (14 röster)

11) Superpark-resa till Åbo, 10-16-åringar, Iira Lappalainen 800 € (27 röster)

12) Stor trampolin, Amosparkens skola 4000 € (0 röster)

13) Pulsmätare för att aktivera barn och unga som rör sig för lite, KSKK 400 € (19 röster)

14) Fågelbogunga till KSKK:s gård, Kemiönsaaren keskuskoulu 2400 € (20 röster)

15) Nytt målnät till fotbollsarenan, Dalsbruks skola (26 röster)

16) Byggnadsmaterial för koja på skolgården, Dalsbruks skola 200 € (10 röster)

17) Trafikpark till Amosparken, Melvin, Felix och Lilja Dahlbom 2000 € (18 röster)

18) Rep till klätterväggen, Västanfjärds skolas elevkår 300 € (25 röster)

19) Spännande böcker till Västanfjärds bibliotek, Västanfjärds skolas elevkår 1000 € (20 röster)

20) Motionsredskap till Vikingaborg, Rosala, Hitis-Rosala skola 600 € (24 röster)

21) Böcker till skolbiblioteket, Hitis-Rosala skola 600 € (27 röster)

22) Lastremmar till skogen, Mikael Ahlqvist, Samuel Ginman, Emma Sandell, 100 € (21 röster)

23) Skidor, stavar, pjäxor, Amosparkens skola 800 € (16 röster)

24) Bordsfotbollsspel, Amosparkens skola 517,23 € (9 röster)

 

Teksti & kuvat Jonna Lappalainen, översättning: Sam Cygnel

 

[:fi]
Islaparlamentet2019_20191120_103329

Islaparlamentti kokoontui Villa Landessa tänään

 

Kemiönsaaren lapsista ja nuorista koostuva Islaparlamentti kokoontuu perinteisesti lastenoikeuksien päivänä päättämään 10 000 euron avustuksen jaosta.

Valtuuston puheenjohtaja Daniel Wilson avasi kokouksen. Daniel painotti lasten oikeutta tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Wilson lupautui toimimaan kokouksen puheenjohtajana.

Avajaispuheen piti nuorisoparlamentin Noah Koivisto, joka toimii myös nuorisoparlamentin edustajana kunnanhallituksessa. Islaparlamentti kokoontuu seitsemättä kertaa. 54 ideasta on aikaisemmin äänestetty jatkoon 24. Noah painotti, että vaikka oma idea ei pääsisikään jatkoon on tärkeää tehdä aloite itselleen tärkeästä asiasta. Noah kiitti puheessaan Bosse Ahlgrenia, Jaana Erikssonia ja Gilla Granbergia, jotka uskovat saaren nuorisoon ja toivoo, että muut kunnat ottaisivat kunnastamme mallia.

Jokaisesta saaren koulusta oli edustajia paikalla. Jokaisen ääni on tärkeä, koska jatkoon päässeet ideat toteutetaan. Jokaisella edustajalle jaettiin lomake, josta valittiin korkeintaan 10 000 euron edestä ehdotuksia. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys. Seuraavat ehdotukset esiteltiin keskiviikon kokouksessa, tummalla painetuille myönnettiin avustus:

1) Baana 5-6-luokille, Amosparkens skola 1200 euroa (13 ääntä)

2) Hags Karusell Merry, Dalsbruks skola 1800 euroa (9 ääntä)

3) Matka TPS;n jääkiekko-otteluun, Amosparken skola 400 euroa (17 ääntä) 

4) Retki Särkänniemeen tai Heurekaan, Kemiönsaaren keskuskoulu 1000 euroa (16 ääntä)

5) Iso hiekkalaatikko, Amosparken 500 euroa (16 ääntä)

6) Ilta Villa Landessa, Kemiönsaaren keskuskoulu 450 euroa (23 ääntä)

7) Kahvila koulussa, Amosparkens skola 500 euroa (18 ääntä)

8) Airtrack, Amosparkens skola 899 euroa (17 ääntä)

9) Parkourkerho, Taalintehtaan koulu 200 euroa (17 ääntä)

10) Tiedepäivä kouluille, Taalintehtaan koulu 300 euroa (14 ääntä)

11) Superpark-matka Turkuun 10-16 v, Iira Lappalainen 800 euroa (27 ääntä)

12) Iso trampoliini, Amosparkensskola 4000 euroa (0 ääntä)

13) Sykesensoroita vähän liikkuvien lasten ja nuorten aktivoimiseksi, KSKK 400 euroa (19 ääntä)

14) Linnunpesäkeinu KSKK;n pihalle, Kemiönsaaren keskuskoululle 2400 euroa (20 ääntä)

15) Uusi verkko jalkapalloareenalle, Dalsbruks skola (26 ääntä)

16) Majan rakennustarvikkeita koulun pihalle, Dalsbruks skola 200 euroa (10 ääntä)

17) Liikennepuisto Amospuistoon, Melvin, Felix ja Lilja Dahlbom 2000 euroa (18 ääntä)

18) Köysiä kiipeilyseinään, Västanfjärdin koulun oppilaskunta 300 euroa (25 ääntä)

19) Jännittäviä kirjoja Västanfjärdin kirjastoon, Västanfjärdin koulun oppilaskunta 1000 euroa (20 ääntä)

20) Liikuntavälineitä Vikingaborgiin Rosalaan, Hitis-Rosala skola 600 euroa (24 ääntä)

21) Kirjoja koulukirjastoon, Hitis-Rosala skola 600 euroa (27 ääntä)

22) Kuormaliinoja metsään, Mikael Ahlqvist, Samuel Ginman, Emma Sandell, 100 euroa (21 ääntä)

23) Suksia, sauvoja ja monoja, Amosparkens skola 800 euroa (16 ääntä)

24) Pöytäjalkapallopeli, Amosparkens skola 517,23 euroa (9 ääntä)

[:]

Share this in: