Har du fått inkomster av Airbnb eller andra hyresinkomster?

[:sv]

vero_artikeln_0509677r

Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden och att tiden börjar räknas från början efter att hyresperioden tagit slut. Detta kan påverka beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.

Skatteförvaltningen uppmanar att i tid deklarera hyresinkomsterna för i fjol. Hyresinkomsterna av en bostad är skattepliktiga inkomster. Detta gäller även korttidsuthyrning: exempelvis inkomster av uthyrning av bostaden via Airbnb eller någon annan plattform ska anges i beskattningen. Hyresinkomsterna för i fjol ska deklareras till Skatteförvaltningen senast i maj. Skatteförvaltningen rekommenderar att deklarera i e-tjänsten MinSkatt.

År 2017 deklarerade 330 000 personer hyresinkomster till Skatteförvaltningen. Det sammanlagda hyresinkomstbeloppet som deklarerades till Skatteförvaltningen uppgick till 1,75 miljarder euro. Största delen av hyresinkomsterna kom av uthyrning av aktielägenheter.

Skatteförvaltningen följer och övervakar olika fenomen, såsom deklarationsuppgifter om uthyrningsverksamhet via plattformar i likhet med Airbnb. De nya fenomenen kan vara förknippade med grå ekonomi. Ofta är det dock fråga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen av sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter.

 

Sex tips för att deklarera hyresinkomster

1) Deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt

Ange uppgifterna per aktielägenhet eller fastighet. Om du har många uthyrda lägenheter kan du i skattedeklarationen i MinSkatt också skicka uppgifter i mindre delar. Om objektet har haft flera kortvariga hyresgäster ska du när du deklarerar skriva texten ”Flera hyresgäster” i namnkolumnen.

När uppgifterna om uthyrda bostäder har fyllts i en gång och skickats till Skatteförvaltningen i MinSkatt, visas de automatiskt i tjänsten i fortsättningen.

2) Om du deklarerar hyresutgifter på pappersblanketter ska du inte bifoga specifikationer

Du kan i stället för att använda MinSkatt också deklarera hyresinkomster på separata pappersblanketter. Blanketterna finns på webbsidan skatt.fi/blanketter. Om du kompletterar uppgifter på papper ska du inte skicka en separat pappersspecifikation över hyresgästerna med skattedeklarationen. Om du lämnar in uppgifter om hyresinkomster på papper ska du inte längre deklarera dem i MinSkatt.

3) Spara själv de dokument som hänför sig till uthyrningen av bostaden och hyresgästerna

Kvitton och verifikationer som hänför sig till hyresinkomster ska sparas i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om verifikationerna vid behov.

Åtminstone följande uppgifter måste ingå i de egna dokumenten:

bostadens hyresgäster (namn)

hyrestiden

inkomsterna.

Också uppgifterna om de utgifter som yrkats som avdrag ska bevaras.

4) Dra av de utgifter i beskattningen som anknyter till hyresinkomsterna

Observera:

a) Du får från hyresinkomsterna dra av de kostnader som hänför sig till uthyrningen. Dessa kostnader är bland annat direkta kostnader för att skaffa hyresgäster, exempelvis förmedlingsavgiften till Airbnb eller någon annan förmedlare och den del av de fasta kostnaderna för bostaden (t.ex. av skötselvederlaget) som hänför sig till hyrestiden.

b) Om du har haft flera hyresgäster under året behöver du inte rikta kostnaderna separat till varje hyresgäst. Du kan deklarera de kostnader som hänför sig till hyresinkomsten och hyrestiden per bostad.

c) Om du endast hyrt ut en del av bostaden ska du proportionera kostnaderna till hyrestiden och den uthyrda bostadsytan.

 

5) Även sporadisk uthyrning av en bostad kan påverka den skattefria försäljningen av bostaden

Om du utan avbrott har bott två år i en bostad som du äger, kan du sälja den skattefritt. Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden och att tiden börjar räknas från början efter att hyresperioden tagit slut. Detta kan påverka beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.

6) Deklarera hyresinkomsterna senast på den utsatta dagen

De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen är i år 7.5, 14.5 och 21.5. Den individuella utsatta dagen kan kontrolleras i skattedeklarationen eller i MinSkatt.

 

Text: Pressmeddelande/MN

[:fi]
vero_artikeln_0509677r

Jos olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit myydä sen verovapaasti. Huomaa, että koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käytön. Tällä voi olla vaikutusta asunnon luovutusvoittoverotukseen.

Verohallinto kehottaa ilmoittamaan viime vuoden vuokratulot ajoissa. Asunnon vuokratulot ovat veronlaista tuloa. Tämä koskee myös lyhytaikaista vuokraustoimintaa: esimerkiksi Airbnb:n tai muun alustan kautta saatu tulo pitää ilmoittaa verotuksessa. Viime vuonna saadut vuokratulot pitää ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään toukokuussa. Verohallinto suosittelee ilmoittamista OmaVero-palvelussa.

Vuonna 2017 vuokratuloja ilmoitti Verohallinnolle 330 000 henkilöä. Verohallinnolle ilmoitettujen vuokratulojen määrä oli yhteensä 1,75 miljardia euroa. Suurin osa vuokratuloista saatiin osakehuoneistojen vuokrauksesta.

Verohallinto seuraa ja valvoo erilaisten ilmiöiden, kuten Airbnb:n kaltaisten alustojen kautta tapahtuvan vuokraustoiminnan ilmoitustietoja. Uusiin ilmiöihin voi liittyä harmaata taloutta. Usein kysymys on kuitenkin siitä, ettei ilmoittaja tiedä, mitä kaikkea kuuluu ilmoittaa. Verohallinto kohdistaa verovalvontaa tehostetusti niihin toimijoihin, joiden ilmoituksissa havaitaan puutteita. Valvonnassa hyödynnetään käytössä olevia vertailutietoja.

Kuusi vinkkiä vuokratulojen ilmoittamiseen

1) Ilmoita vuokratulot OmaVerossa

Ilmoita tiedot osakehuoneisto- tai kiinteistökohtaisesti. Jos sinulla on paljon vuokrattavia huoneistoja, voit lähettää tietoja OmaVerossa veroilmoitukselle myös osissa. Jos kohteessa on ollut useita lyhytaikaisia vuokralaisia, merkitse ilmoittaessasi Nimi-sarakkeeseen teksti ”Useita vuokralaisia”.

Kun tiedot vuokrattavista asunnoista on kerran syötetty ja lähetetty Verohallintoon OmaVerossa, ne näkyvät palvelussa automaattisesti myös jatkossa.

2) Jos ilmoitat vuokrakuluja paperilomakkeilla, älä liitä erittelyjä mukaan

Vuokratuloja voi ilmoittaa myös OmaVeron sijaan myös erillisillä paperilomakkeilla. Lomakkeet löytyvät osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Jos täydennät tietoja paperilla, älä lähetä erittelyjä vuokralaisista erillisillä papereilla veroilmoituksen mukana. Jos ilmoitat vuokratulojen tietoja paperilla, älä ilmoita niitä enää OmaVerossa.

3) Säilytä asunnon vuokraamiseen ja vuokralaisiin liittyvät dokumentit itselläsi

Vuokratuloihin liittyviä kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää tositteet tarvittaessa.

Omista dokumenteista pitää löytyä ainakin seuraavat tiedot:

asunnon vuokralaiset (nimi)

vuokra-aika

saadut tulot.

Myös tiedot vähennettäväksi vaadituista menoista on löydyttävä.

4) Vähennä verotuksessa vuokratuloihin liittyvät kulut

Huomioi silloin:

a) Voit vähentää vuokratulosta vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut. Näitä ovat muun muassa vuokralaisen hankinnasta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi AirBnb- tai muulle välittäjälle maksettu palkkio ja vuokra-ajalle kohdistuva osa asunnon kiinteistä kustannuksista kuten hoitovastikkeesta.

b) Jos sinulla on ollut useampia vuokralaisia vuoden aikana, kuluja ei tarvitse kohdentaa jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Vuokratuloon sekä vuokrausaikaan kohdistuvat kulut voit ilmoittaa asuntokohtaisesti.

c) Jos asunnosta on vuokrattuna vain osa, suhteuta kulut vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.

5) Asunnon satunnainen vuokraaminenkin saattaa vaikuttaa asunnon verovapaaseen myyntiin

Jos olet asunut omistamassasi asunnossa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta, voit myydä sen verovapaasti. Huomaa, että koko asunnon vuokralle antaminen, vaikka lyhytaikaisestikin, katkaisee asunnon oman käytön. Tällä voi olla vaikutusta asunnon luovutusvoittoverotukseen.

6) Ilmoita vuokratulot viimeistään määräpäivänä

Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 7.5., 14.5., ja 21.5. Oman määräpäivän voi tarkistaa veroilmoitukselta tai OmaVerosta.

 

Texti: Pressitiedote/MN

[:]