Föreningarnas Fotbollsbilaga

[:sv]

  • visuellabilder
  • tidningen
  • lagbilder

Fotbollsbilagan
utkommer 25.6.2020

Inlämningstid för annonsmaterial senast 11.6.2020

OBS ! Tidningen postas till Annonsbladets prenumeranter samt delas ut under matcher och turneringar säsongen 2020.

Utgivare: Fotbollsbilagan är ett samarbete mellan föreningarna Jäntevä, KSF, FC Boda och Annonsbladet.

Annonsbladet sätter tidningen och annonser, samt fakturerar annonserna på föreningarnas vägnar.

Här fjolårsnumret: http://www.lehtiluukku.fi/read?pub=212104&share=26b17-3f6e028528914761c4e12725b855eb78

ANNONSBOKNINGAR
Genom föreningarnas kontaktpersoner.

Annonsen levereras till Michael Nurmi

fotbollsbilagan@sportpressen.fi

ANNONSPRISER – ILMOITUSHINNAT

39 mm bred x 40 mm hög = 60 € + moms 24%

82 mm bred x 40 mm hög = 90 € + moms 24%

82 mm bred x 80 mm hög = 120 € + moms 24%

125  mm bred x 80 mm hög = 210 € + moms 24%

125  mm bred x 185 mm hög = 420 € + moms 24%

Ansvar för fel – Vastuu virheistä:

Högst annonskostnaden – Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniska fakta – Tekniset tiedot

Tryckyta – Painoala: 254x380mm

Spalter – Palstamäärä: 6

Spalthöjd -Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Färdigt material: Som PDF, mera info i MEDIAKORTET

  • visuellabilder
  • tidningen
  • lagbilder

Jakapalloliite
ilmestyy 7.5.2020

Ilmoitusaineiston viimeinen jättöpäivä 17.4.2020

HUOM ! Tidningen Lehti postitetaan Ilmoituslehden tilaajille ja jaetaan otteluissa ja jalkapalloturnauksissa kauden aikana.

Julkaisija: Jalkapalloliiteen mahdollistaa Jäntevän, KSF, FC Boda seurojen ja Ilmoituslehden yhteistyö.

Ilmoituslehti taittaa lehden, ilmoitukset, ja laskuttaa ilmoitukset seurojen puolesta.

Tässä viime vuoden jalkapalloliite: http://www.lehtiluukku.fi/read?pub=212104&share=26b17-3f6e028528914761c4e12725b855eb78

ILMOITUSVARAUKSET
Seurojen yhteyshenkilöiden kautta.

Ilmoitukset toimitetaan: Michael Nurmi

fotbollsbilagan@sportpressen.fi

ILMOITUSHINNAT

39 mm leveä x 40 mm korkea = 60 € + alv 24%

82 mm leveä x 40 mm korkea = 90 € + alv 24%

82 mm leveä x 80 mm korkea = 120 € + alv 24%

125  mm leveä x 80 mm korkea = 210 € + alv 24%

125  mm leveä x 185 mm korkea = 420 € + alv 24%

Vastuu virheistä:

Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniset tiedot

Painoala: 254x380mm

Palstamäärä: 6

Palstakorkeus: 365 mm

Palstaleveys:

1 palsta 39 mm

2 palstaa 82 mm

3 palstaa 125 mm

4 palstaa 168 mm

5 palstaa 211 mm

6 palstaa 254 mm

Valmis aineisto: PDF tiedostona, lisäinfoa MEDIAKORTISSA

[:]