Elever visar upp sina kraftdjur i Björkboda

Ria-Noore Haimo-Abinoa_art

Ria-Noore Haimo-Abiona har varit ledare för Kreativa klubben, en eftermiddagsklubb där lågstadie-elever har skapat ett eget kraftdjur.

Har du ett djur som ger dig kraft? Då kan utställningen på Kulturhuset Björkboda där lågstadie-elever visar upp sina verk vara något för dig. Eller vill du rent av delta i skapandet av ett eget kraftdjur?

– Jag är mycket nöjd med resultatet. Alla elever fick klart sitt kraftdjur, vilket gläder mig.

Det säger Ria-Noore Haimo-Abiona, ledare för Kreativa klubben, en eftermiddagsklubb för lågstadie-elever på Kimitoön. Bland klubbens deltagare finns elever från alla skolor, såväl svenskspråkiga som finskspråkiga, i kommunen förutom Rosala-Hitis skola. Haimo har besökt eleverna i deras skolor där klubbverksamheten har hållits efter skoldagens slut. Jonas Lindberg har fungerat som assistent. 

(artikeln fortsätter under annonsen)

25.5_kompass_254x140_HighRes

Annonsbladet träffar Haimo-Abiona i Kulturhuset Björkboda. Där finns bilder på eleverna utklädda till sitt kraftdjur. Haimo-Abiona berättar att konceptet Kraftdjur är hennes egen idé men att eleverna har själva fått välja djur. 

– Jag har kunnat konstatera att naturen är mycket nära eleverna här på Kimitoön. Många har valt ett djur som finns i barnens närmiljö. 

Eleverna har skapat en mask för ansiktet, vissa har även gjort en dräkt, med vilken de föreställer ett djur. Ett kraftdjur är ett djur som anses ge människan kraft, beskydd och hjälp vid behov.

– Eleverna har valt bland annat björn, varg, räv och drake. Tanken var att skapa något med händerna, säger hon. 

Haimo-Abiona tillägger att då det finns många idrottsaktiviteter på Kimitoön ville hon ordna något som tangerar konst. Förutom Kreativa klubben kan elever välja att delta i antingen parkour-, motions- och matlagningsgrupper efter skolan. 

Kraftdjur_art

Elever från alla lågstadieskolor på Kimitoön, förutom Rosala-Hitis skola, har deltagit i projektet.

Fortsättning i höst?

Kreativa klubben är en eftermiddagsklubb som arrangeras enligt Finlandsmodellen som skapats av Undervisnings- och Kulturministeriet. Syftet är att alla barn och unga i Finland ska ha möjlighet att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.

Haimo-Abiona bor sedan ett och ett halvt år tillbaka på Kimitoön. Hon har tidigare studerat vid en teaterlinje på yrkeshögskolenivå i Nyslott. Även hon har funderat ut ett kraftdjur. 

– Jag skulle nog välja delfin eftersom den är klok, säger hon. 

Om projektet kommer att fortsätta nästa år är ännu oklart. Haimo-Abinoa förklarar att anmälningarna öppnar på hösten. Efter att hon vet hur många som vill delta formas grupperna. 

Vårens utställning i Kulturhuset Björkboda är öppen till och med söndagen 28 maj. 

 

Text & foto: John Illman

Kraftdjuret_art

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram