Dagisvardagen i coronatider

Silva-Daghem_IMG_0313

Silva daghem i Kimito

Återgången till skol- och dagisvardagen med coronaviruset närvarande i samhället, innebär det här läsåret en hel del huvudbry för både personal, föräldrar och barnen själva. Den stora utmaningen är hur man på bästa sätt kan möjliggöra en så normal vardag i skola och dagvård, samtidigt som man aktivt måste förhindra smittspridning.

Medan de äldre barnen själva kan ta ansvar och beakta anvisningar kring hand- och hosthygien och säkerhetsavstånd, så är situationen en annan med de yngre barnen som behöver en tröstande famn, en hand att hålla och en vuxen som hjälper till och ser till att t.ex. händerna tvättas.

Vid Silva Daghem i Kimito, berättar pedagogiska ledaren Malin Joki om hur man ändå på bästa sätt försöker ordna dagisvardagen för att minska kontakter och beakta hygien. Hon berättar att handtvätt utförs aktivt, att barnen äter i sina egna grupper och inte samlade i en stor matsal, barnen får inte heller ta mat själva som i vanliga fall och överlag undviker man att blanda barngrupperna.

– Vi satsar också på mycket utomhusvistelse, vilket inte är ett problem här omkring Silva daghem, då vi har många bra ställen där vi kan vistas ute i naturen, säger Joki.

En problematik som speciellt de yngre barnen är väldigt utsatta för är återkommande virusinfektioner som ger upphov till förkylningssymtom. I coronatider blir förkylningssymtomen extra noggranna att hålla reda på, då även symtombilden vid covid-19 liknar mycket den vid en vanlig förkylning. Kommunens ledande läkare Sami Salminen meddelar att Institutet för hälsa och välfärd givit ut anvisningar om att barn med också lindriga symtom i luftvägarna inte ska delta i dagvården. Barnet ska på lätta grunder testas för coronavirus och får återvända till dagvården med lindriga symtom förutsatt att testresultatet är negativt.

Text och foto: Rebecca Börman

 

Share this in: