Cecilia Åkerberg hurrar för fullständig juridikutbildning

Cecilia Åkerberg från Kimito är glad över att Åbo Akademi nu har en fullständig juridikutbildning.

En fjärdedel av studentföreningen Åbolands Nations medlemmar är från Kimitoön. En av dem är Cecilia Åkerberg som dessutom har ett mycket viktigt uppdrag i föreningens styrelse. Hon ser även positivt på att magistersstudier inom juridik nu är möjligt även vid ÅA.  

Höstsolens varma strålar tränger in genom kaféfönstret då Cecilia Åkerberg från Kimito berättar om sina juridikstudier vid Åbo Akademi (ÅA). Förutom intressanta studier är Åkerberg även aktiv inom studentföreningslivet. Hon sitter som skattemästare i Åbolands Nations styrelse (ÅsNa). 

– Som föreningsaktiv skapar man nya kontakter från andra föreningar. Jag ser det som mycket givande, säger Åkerberg. 

ÅsNa har samarbeten med bland annat Österbottniska Nationen och Nylands Nation, två till antalet större nationer jämfört med ÅsNa. Tidigare år har nationen haft mellan 40 och 50 medlemmar men nu är antalet betydligt högre.

– Vi är för tillfället drygt 80 medlemmar. Jag tror vi kan få några medlemmar till under hösten.

Av dessa är drygt 20 personer från Kimitoön, det vill säga en fjärdedel. ÅsNa är sett till medlemsantalet ungefär lika stor som Åländska Studentlaget, ÅSL. 

Åkerberg ser coronapandemins försvinnande som en orsak till att medlemsantalet igen ökar. Fler studerande väljer att aktivera sig i föreningslivet då pandemin och medförande samhällsrestriktioner inte längre existerar.

Hon tillägger att hon inte har någon tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag. 

– Som skattemästare ansvarar jag för bland annat budgeteringen för evenemang, föreningens bokföring och bokslut.

 

Tidigare har juridikstuderande vid Åbo Akademi varit tvungna att efter rättsnotarie-examen fortsätta sina studier vid ett annat universitet. De flesta har sökt sig till antingen det finskspråkiga Åbo universitet eller till Helsingfors universitet. Vid Åbo universitet har det funnits ett visst antal platser reserverade för studerande från ÅA men det har inte varit någon garanti för att bli beviljad fortsatta studier där. 

Numera har ÅA en fullständig juridikutbildning som omfattar både kandidat- och magisternivå. Det här har studerande vid universitetet lovordat, Åkerberg gör samma sak. 30 studerande antas till Åbo Akademis juridikstudier varje år.

– Det är en mycket bra juridikutbildning som ges vid Åbo Akademi och jag känner att det är en stor trygghet att juridikutbildningen här nu omfattar även magisterstudier, säger hon. 

Åkerberg skriver sin rättsnotarie-avhandling våren 2024. Hon intresserar sig bland annat för familje- och kvarlåtenskapsrätt. Kvarlåtenskap är egendom som tillhört en avliden person. Åkerberg säger att hon länge har varit intresserad av juridik. 

– Juridik intresserar mig eftersom det berör alla aspekter av människors liv och samhället som helhet. Helt konkret vill jag i framtiden jobba med någonting som känns meningsfullt för mig, där jag får hjälpa människor på något sätt, och jag tror juridiken möjliggör det för mig, säger Cecilia Åkerberg. 

TEXT & FOTO: JOHN ILLMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram