Byalag siktar på 50 körsbärsträd i Kimito centrum

[:sv]

cherry_artikel

Körsbärsträdskampanjen, som Kimito Centrum Byalag nyligen gått ut med, har redan resulterat i tillräckligt mycket pengar för tiotals inhemska körsbärsträd av arten Prunus Sargentii. Byalagets ordförande Sussi Gustafsson är väldigt glad över den positiva responsen, och är rätt säker på att byalaget når upp till sitt första delmål: att plantera 50 körsbärsträd i centrum den här våren.

– Vi har fått bidrag av både företag och privatpersoner, och dessutom fått mängder av uppmuntrande kommentarer, så det här känns mycket, mycket bra. Vårt syfte är att göra centrum vackrare och locka förbipasserande att vända in till byn. De första plantorna planteras därför längs med Dragsfjärdsvägen, på centrumsidan.

Efter det första delmålet fortsätter man att samla in mer medel för att kunna plantera ännu fler körsbärsträd.

– Målet är att få så många körsbärsträd som möjligt mellan kyrkan och Vreta. Utöver prydnadskörsbärsträdet Prunus Sargentii kan det hända att vi efter våren planterar en art som producerar användbara körsbär, eftersom både Jonas Sahlberg vid Kimito Brewing och Rittu Wuorio-Bäck vid Café Cake My Way varit intresserade av att använda bären som råvara i sina produkter. Tänk så fint det skulle vara om folk kunde smaka på riktigt lokala körsbärsprodukter!

KOMMUNEN och markägarna vid Dragsfjärdsvägen har gett lov till byalaget att göra planteringar.

– Den biten är avklarad, men därefter behöver vi få lov av andra markägare i centrumorådet. Vi söker markplättar vid vägarna, där man kan plantera utan att träden i framtiden skymmer sikten för trafiken, och planterar där vi får.

BYALAGET mottar donationer till sin kampanj av företag och privata. Företagen kan delta genom att donera 100 € och privata kan bidra med 50 €. Gustafsson uppskattar att kostnaden för ett träd landar på ca 100 €, när man räknar med plantan, planteringen och tillbehören. De som donerat pengar har möjlighet att få ett valfritt namn ingraverat på en platta på en pelare bredvid Villa Lande. Gustafsson preciserar att trädkampanjen inte fått bidrag av kommunen, utan att den bygger på insamlade medel. De som vill donera pengar till vårens planteringar ska betala in pengar senast 15.3 till föreningens konto (FI71 4055 0016 8933 78, skriv det namn du önskar på plattan i meddelandefältet). Mer info om kampanjen finns på byalagets facebooksida.

GUSTAFSSON tipsar dem som är intresserade av byalagets verksamhet att de gärna får delta i årsmötet som hålls någon gång i mars.

 

Text: Sam Cygnel/IS Foto/kuva: bildbank/kuvapankki

[:fi]
cherry_artikel

Kemiön keskustan kylätoimikunnan aloittama kirsikkapuukampanja on jo tuottanut niin paljon rahaa, että voidaan ostaa kymmeniä kotimaisia Prunus Sargentii -kirsikkapuun taimia. Toimikunnan puheenjohtaja Sussi Gustafsson on hyvin iloinen myönteisestä palautteesta. Hän on aika varma siitä, että kylätoimikuta saavuttaa ensimmäisen osatavoittensa: 50 kirsikkapuuta tänä keväänä.

Hän kertoo, että sekä yritykset että yksityiset ovat lahjoittaneet rahaa. Lisäksi on tullut paljon kannustavia kommentteja. 

– Tuntuu kovin mukavalta. Tarkoituksenamme on kaunistaa keskustaa ja houkutella ohi ajavat pistäytymään täällä. Ensimmäiset taimet istutetaankin Dragsfjärdintien varrelle, keskustan puolelle tietä.

Tämän jälkeen kerätään lisää rahaa kirsikkapuiden hankintaan. Gusftafsson kertoo, että päämääränä on istuttaa mahdollisimman paljon puita kirkon ja Vretan välille. Mahdollisesti kevän jälkeen istutetaan kirsikkapuita, jotka tuottavat syötäviä kirsikoita. Kimito Brewingin Jonas Sahlberg ja Café Cake My Wayn Rittu Wuorio-Bäck ovat kiinnostuneet marjoista.

– Olisihan kivaa, jos ihmiset pääsisivät maistamaan paikallisia kirsikoita! Gustafsson sanoo.

KUNTA JA maanomistajat ovat antaneet luvan kylätoimikunnan istutuksiin. Gustafssonin mukaan tarvitaan vielä luvat muiltakin keskustan maanomistajilta. Puut on takoitus istuttaa paikkoihin, missä ne eivät haittaa tieliikenteen näkyvyyttä.

Yritykset voivat osallistua lahjoittamalla 100 ja yksityiset 50 euroa. Gustafssonin mukaan kirsikkapuun hinnnaksi tulisi n. 100 euroa, mihin sisältyvät taimi, istutus ja tarvittava suoja. Lahjoittajat voivat saada nimensä Villa Landen viereen asetettavaan laattaan.

Gustafsson tähdentää, että kampanja ei ole saanut avustusta kunnalta. Jos haluaa osallistua kevään istutuskustannuksiin, lahjoitus pitää maksaa viimeistään 15.3. yhdistyksen tilille (FI71 4055 0016 8933 78). Kirjoita laattaan haluamasi nimi tiedotusriville! Lisätietoa kampanjasta kylätoimikunnan FB-sivulla.

Kylätoimikunnan kaikille avoin  vuosikokous järjestetään maaliskuussa.

 

Text: Sam Cygnel/IS Foto/kuva: bildbank/kuvapankki

[:]