Brandkårens actionveckoslut var aktivt

21.9.2023 - annonsbladet
Actionveckoslutet arrangerade Åbolands btandkårsförbund rf. 

Actionveckoslutet samlade ungdomar från hela ön. På ön fungerar fem avtalsbrandkårer, i Kimito, Dalsbruk, Rosala, Hitis och Västanfjärd. Enligt Andreas Nyman, som fungerade som ledare för veckoslutet, var de flesta deltagarna från Västanfjärd. Som arrangör fungerade Åbolands brandkårsförbund rf. 16 unga deltog och det var lagom enligt Nyman.

Räddningschefen Juho Leppänen berättar att man lånade in en extra brandbil från Bjärnå för att kunna ordna tillräckligt med aktivitet. Han övervakar ungdomarna då de på Vretavägen håller på att släcka en brand orsakad av korvgrillning.

Veckoslutet är fyllt av olika uppgifter och man har fått fyra alarm. Räddning ur vatttnet övades i Lövböle. Emma-Lotta Nervander var i båten som ryckte ut för att bärga en person ur det kalla vattnet. Hon berättar att man till all lycka fick upp personen lätt.

En uppgift förde de unga till en olyckslats. Enligt Elis Taipale befann sig de skadade delvis under en bil. 

Det var gott om uppgifter. Elis, Emma-Lotta och Kira Wahlsten väntade speciellt på vad som skulle hända under natten. Elis förutspår att det blir alarm men Emma-Lotta hoppas att det inte ska bli för hon vaknar inte så lätt.

Kira tror att hon kommer upp snabbt om det blir alarm på natten. Emma-Lotta har deltagit i brandkårsverksamheten redan i tre år, Elis i två medan Kira just har anslutit sig. Alla är av samma åsikt: det är spännande och intressant och man får agera på riktigt. De har flera kompisar som hör till brandkårsungdomarna. Mellan uppdragen fördriver man tiden på samma sätt som i de riktiga brandkårerna.

– Man spelar spel och kollar på telefonen, säger Elis.

Emma-Lotta lägger till att man kan träna i konditionssalen men Elis säger att man inte ska ta i för mycket och spara krafter till nästa uppdrag.

Alla tycker att släckningsuppdragen är det bästa när man på riktigt får släcka eldsvådor. Nyman bekräftar att de flesta tycker så. Efter alarmet läggs alla saker ordentligt på sina platser och man fyller på brandbilarnas vattentanker. Alla ungdomarna tycker att grejerna är lättare att hålla ordning på i brandstationen än hemma. Det femte alarmet kommer och ungdomarna springer till omklädningsrummet och klär sig i släckningskläder. Så bär det iväg.

Efter övningarna är både ungdomarna och brand-männen trötta. Inalles 13 uppdrag har utförts. Andreas Nyman tycker att allt har gått efter planerna. Actionveckoslutet innebär utöver att man behöver låna utomstående utrustning också en månads planering och flera möten. Man måste ju fixa måltider, övernattning och uppgifter.

– Huvudsaken är ändå att de unga är nöjda. Förhoppningsvis stärker begivenheten intresset för brandkårsverksamheten.

Så här säkrar man framtiden för avtalsbrandkårerna.

TEXT & FOTO: JERKER JOKINIEMI, ÖVERSÄTTNING: INGRID SANDMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram