Båtplatserna vid Söljeholmen Marina väcker intresse

Ronny Blomqvist
Enligt Ronny Blomqvist är det viktigt att båtlivet är enkelt. Alla behövliga tjänster finns att få, båten, bryggplatsen, service och vinterförvaring. Astrum Venes försäljning flyttas sommartid från Kimito centrum till Söljeholmen Marina.

Ronny Blomqvist berättar att allt flera båtmänniskor vill att båtlivet ska vara bekvämt. Söljeholmen Marina erbjuder alla tjänster. Bryggplats, service och vinterförvaring finns på samma ställe. Hamntjänsterna blir allt populärare. Man önskar bra service för båten och att tjänsterna ska vara lätt åtkomliga. Han säger att efterfrågan har ökat extra mycket denna vinter.

Söljeholmen Marina satsar på att det ska vara bekvämt. Kunden kan njuta av sin båt hela säsongen och då säsongen slutar på hösten dropppar man bara nycklarna i servicens brevlåda. Båten servas och sätts i vinterförvar. Det finns 1 200 kvadratmetar varma utrymmen  och 2 100 kalla hallutrymmen. Blomqvist berättar att marinan har hand om båtar i olika storlek, allt från små, fem meters pulpetbåtar till stora, 40 fots båtar.

Sommartid finns alla Astrum Venes demobåtar och båtförsäljningen i Söljeholmen Marina. Båtförsäljaren Peter Sjöqvist säger att det är lätt att sälja båtar vid havsstranden och att kunderna gillar att få provköra. Vid Söljehomen har man inte märkt av att båthandeln skulle ha tystnat. Kunderna efterfrågar bryggplatser, vinterförvaring och service lika mycket som under tidigare år.

TEXT & FOTO: JERKER JOKINIEMI, ÖVERSÄTTNING: INGRID SANDMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram