Bänkskuddardag idag

Empty attachment or post type not equal 'attachment'

Se årets abiturienter när de gör sin rundtur på ön. Tidtabellen nedan (16.2):

10.00-10.10 Amos + Silva
10.15-10.25 Brusaby
10.45-10.55 Västanfjärds skola
11.15-11.25 Furubo
11.35-11.45 Taalintehtaan koulu
11.50-12.00 Hulta daghem
ca. 12.00- Dalsbruks skola

 

Share this in: