Axel pristagare

[:sv]

rittu_IMG_3550

Årets Ambassadör | Vuoden Lähettiläs: Riitta Wuorio-Bäck

Idag fredag premierades personer som gjort bragder i Kimitoön med Axelpriset. Under Axel Afton prisbelönas personer eller grupper som har utmärkt sig inom bl.a. kultur, företagande och idrott, eller genom att på andra sätt vara en positiv förebild för kommuninvånarna. Axel Afton var lika festlig som alltid. Annonsbladet gratulerar alla pristagare.

AXEL – pristagarna | – palkinnot:

Årets Låntagare | Vuoden Lainaaja: Maje Forstén

Årets Miljöpris | Vuoden Ympäristöpalkinto: Ragnar Antons semesterby

Årets Idrottsbragd | Vuoden Urheiluteko: Matias Nylund

Årets Ungdomspris | Vuoden Nuorisopalkinto: Ann-Louise Hakalax

Årets Unga Kulturpris | Vuoden Nuori Kulttuuripalkinto: Beauties and the Beat – Jonathan Nurmi, Victoria Paulsson, Janina Nordgren och Ingrid Holm

Årets Kulturpris | Vuoden Kulttuuripalkinto: Ulla Väärä och Hans Ginlund

Årets Kulturgärning | Vuoden Kulttuuriteko: Sagalundgillets volontärverksamhet

Årets Fritidsboende | Vuoden Vapaa-ajan asukas: Sam Forsbom

Årets Företagare | Vuoden Yrittäjä: Kimito Brewing AB

Årets Ambassadör | Vuoden Lähettiläs: Riitta Wuorio-Bäck

MOTIVERINGAR för AXEL-pristagarna:

PERUSTELUT –  AXEL-palkintojen saajat:

Årets Låntagare | Vuoden Lainaaja : Maje Forstén

MOTIVERING: Maje Forstén har länge varit en aktiv biblioteksanvändare och kan sägas vara en bärande styrka för Västanfjärds bibliotek – inte minst då det gäller lånestatistik. Maje använder sig av flera av bibliotekets olika tjänster och hon brukar ge tips och förslag på olika intressanta böcker, som eventuellt kunde ha gått bibliotekspersonalen förbi. Maje väljer oftast sina böcker själv eftersom hon vet vad hon vill läsa och har en bred smak vad gäller böcker. En av veckans höjdpunkter för personalen är onekligen Majes besök på biblioteket, då åsikter om allt från böcker till trädgårdsskötsel diskuteras.

PERUSTELUT: Maje Forstén on aktiivisena kirjastonkäyttäjänä kuulunut jo vuosikaudet Västanfjärdin kirjaston kantaviin voimiin – ei vähiten lainaustilastoja kartuttamalla. Maje käyttää kirjaston palveluja monipuolisesti, ja häneltä saa usein vinkkejä ja ehdotuksia uusista kiinnostavista kirjoista, jotka muuten saattaisivat jäädä henkilökunnalta huomaamatta. Maje valitsee kirjansa yleensä itsenäisesti, tietäen mitä haluaa lukea, ja hänen makunsa kirjojen suhteen on laaja.   Henkilökunnan viikon kohokohtia ovat eittämättä Majen vierailut, jolloin mielipiteitä vaihdetaan  kirjoista  puutarhanhoitoon, ja kaikesta siltä väliltä.

Årets Miljöpris | Vuoden Ympäristöpalkinto: Ragnar Antons semesterby

MOTIVERING: Företaget är byggt i en gammal landsortskulturmiljö vid havet med respekt för naturen och omges av mångsidig växtlighet: på 30-talet har där planterats sällsynta trädarter som trivs bra i Elmdals klimat och förökar sig, t.ex. douglasgran, bok, jättetuja osv. På gården finns också historiska sevärdheter, t.ex. vikingatida forngravar. På gården har över 100 år gamla byggnader restaurerats med pietet och med respekt för traditioner så att de igen kan användas. Gården ligger vid havet och ägaren tillsammans med fiskelaget sköter strandområdet genom vassröjning så att den nyttiga blåstången börjat trivas. Vattenområdet omfattar ca 80 ha och på ca 20 ha finns det nu blåstång.

På gården sysslar man också med landskapsvård genom att föra boskap på bete. Varje år betar ca 8-10 nötkreatur; och sålunda förbättras naturens mångfald genom att sällsynta växt- och insektarter ökar; man kan nämna nattviol och många fåglar, såsom stare. För semesterbyn har man redan för 10 år sedan byggt ett minireningsverk för över 30 personer. Två byggnader är försedda med solpaneler som ger värme och karaktärsbyggnaden, på ca 200 m2, värms upp med jordvärme från havet.Ägaren har också anlagt en fin konditionsbana med en mäktig utsikt över landskapet.

PERUSTELUT: Yritys on rakennettu vanhaan maaseutu kulttuuriympäristöön meren rannalle luontoa kunnioittaen. Ympärillä on monipuolinen kasvillisuus, 30-luvulla on istutettu harvinaisia puulajeja jotka viihtyvät hyvin Elmdalin ilmastossa ja lisääntyvät., esim. douglas kuusi, pyökki, jättituija jne.  Tilalla on myös historiallisia nähtävyyksiä, kuten mm. viikinkiaikaiset muinaishaudat. Tilalla on korjattu perinteitä kunnioittaen jopa yli 100 vuotta vanhoja rakennuksia toimivaan uusiokäyttöön. Tila on meren rannalla ja isäntä ja kalastuskunta hoitavat ranta-aluetta leikkaamalla kaislikkoa, jotta hyödyllinen rakkolevä aloittaa viihtyä. Vesialue on n. 80 ha suuruinen, josta n. 20 hehtaarin alueella onjo nyt hyödyllistä rakkolevää.

Tilalla suoritetaan maisemanhoitoa myös laiduntamalla, joka vuosi on n. 8-10 nautaeläintä laiduntamassajoka parantaa luonnon monimuotoisuutta lisäämällä harvinaisia kasvi-ja hyönteislajeja. Esim. kukista valkolehdokkija manien lintujen, esim. kottaraisen esiintyminen. Lomakylää varten on rakennettu 10 vuotta sitten pienoispuhdistamo yli 30 henkilöä varten. Aurinkopaneelit ovat kahdessa talossa ja niistä hyödynnetään lämmitys ja päärakennukseen, n. 200 neliön suuruiseen taloon tulee merestä maalämpöpumpulla lämmitys. Isäntä on tehnyt myös hienon kuntoradan silmiä hivelevän maisemanäyn keskelle.

Årets Idrottsbragd | Vuoden Urheiluteko: Matias Nylund

MOTIVERING: Femte bästa finländare samt 83e plats i Vasaloppet 2018 av ca. 14.000 deltagare. En stor överraskning och en verklig stor bragd att från ett så snöfattigt område i sydvästra Finland klara sig så fint i Vasaloppet, som även är en deltävling i världscupen för långlopp “Visma ski marathon”.

PERUSTELUT: 83:s Vasaloppet 2018, n. 14 000 osallistujaa, viidenneksi paras suomalainen. Suuri yllätys ja upea teko, kun Etelä-Suomen vähälumiselta alueelta suoriutuu näin hienosti Visma Ski Marathon -hiihdossa.

Årets Ungdomspris | Vuoden Nuorisopalkinto: Ann-Louise Hakalax

MOTIVERING: Kimitoöns ungdomsparlament har nominerat Ann-Louise Hakalax till årets ungdom för 2018.

Ann-Louise har under hela sin ungdom varit en aktiv deltagare i alla sorters verksamhet i det lokala samhället, och hon har alltid föregått med väldigt god etik och gott exempel. Hon har varit verksam inom integrationen av flyktingar i kommunen och är en drivande kraft i KSF:s nya simsektion. Hon är en aktiv medlem inom Folkhälsan samt 4H och har varit utsedd till en fadder för Skärdgårdshavets nationalpark. Idag sitter hon som ordinarie medlem i svenska skolsektionen i Kimitoöns kommun. Utöver denna meritlista så är hon ett bekant ansikte för många tack vare hennes medverkan i teatrarna Ön, KUF:ens revy och Västanfjärds sommarteater. Ann-Louises glada och positiva personlighet är dock det som gör henne speciell. Hon sprider glädje och energi till alla i hennes närvaro, och är allmänt en jättesnäll person.

PERUSTELUT: Kemiönsaaren nuorisoparlamentti on nimennyt Ann-Louise Hakalaxin vuoden nuoreksi 2018. Ann-Louise on kaikkina nuorisovuosinaan ollut aktiivisesti mukana momenlaisissa paikallisyhteisönsä tapahtumissa.Hän on aina toiminut hyvien eettisten periaatteiden mukaan ja esimerkillisesti. Hän on ollut aktiivisesti edistämässä pakolaisten integraatiota kunnassa. Hän on KSF:n uuden uimajaoston kantava voima. Hän on Folkhälsanin sekä 4H:n aktiivijäsen, ja hänet on nimetty Saaristomeren kansallispuiston kummiksi. Hän on Kemiönsaaren kunnan ruotsinkielisen koulujaoston varsinainen jäsen. Tämän ansioluettelon lisäksi hän on monille tuttu kasvo teatteriyhteyksistä, kuten Ön, KUF:n revyyt ja Västanfjärdin kesäteatteri. Ann-Louisesta tekee erityisen hänen iloinen ja positiivinen persoonansa. Hän levittää iloa ja energiaa ympärilleen, ja on henkilönä erittäin miellyttävä.

Årets Unga Kultrurpris | Vuoden Nuori Kulttuuripalkinto: Beauties and the Beat – Jonathan Nurmi, Victoria Paulsson, Janina Nordgren och Ingrid Holm

MOTIVERING: Beauties and the Beat är de fyra musikaliska och ambitiösa ungdomarna Janina Nordgren, Viktoria Paulsson, Astrid Holm och Jonathan Nurmi, som har kombinerat sina förmågor och skapat den unika gruppen Beauties and the Beat. Deras musik samt deras positiva utstrålning charmar publik som publik, de är trots sin ungdom professionella i sitt bemötande av arrangörer och deras ödmjuka inställning till musiken, livet och framgången är en egenskap som både gammal och ung kan lära sig något av!

PERUSTELUT: Beauties and the Beat ovat neljä musikaalista ja kunnianhimoista nuorta: Janina Nordgren, Viktoria Paulsson, Astrid Holm ja Jonathan Nurmi, jotka ovat yhdistäneet lahjakkuutensa ja luoneet ainutlaatuisen ryhmän Beauties and the Beat. Heidän musiikkinsa ja heidän myönteinen vetovoimansa hurmaavat kaikenlaisen yleisön. Nuoresta iästään huolimatta he kohtaavat järjestäjät ammattimaisesti, heidän nöyrä suhtautumisensa musiikkiin, elämään ja menestykseen ovat ominaisuuksia, joista niin nuoret kuin vanhatkin voivat ottaa opiksi!

Årets Kulturpris | Vuoden Kulttuuripalkinto: Ulla Väärä & Hans Ginlund

MOTIVERING: Ulla Väärä och Hans Ginlund är kulturella eldsjälar som aldrig tackar nej till talkoarbete, nya kulturprojekt eller till att klä ut sig. Deras engagemang har genom åren tagit sig många uttryck, men de starkaste avtrycken har troligtvis gjorts I barnkulturens tecken, genom det stora arbetet med Bruksteatern som fortsättningsvis förgyller många barns liv och vardag. Därtill kan man se duon arbeta i kulisserna med sommarjazz, sommarteater, medeltida marknader och många fler evenemang.

PERUSTELUT: Ulla Väärä ja Hans Ginlund ovat kulttuurin suurisydämisiä harrastajia, jotka eivät koskaan kieltäydy talkoista, uusista kulttuurihankkeista tai pukeutumisesta milloin mihinkin asuun. He ovat vuosien mittaan olleet mukana monissa tapahtumissa, mutta vahvimman jäljen he ovat luultavasti jättäneet lastenkulttuuriin osallistumalla Bruksteaternin toimintaan, joka edelleen hurmaa ja ihastuttaa lapsia. Lisäksi he työskentelevät vapaaehtoisina kesäjazzien,kesäteatterin, keskiajan markkinoiden ja monen muun tapahtuman taustalla.

Årets Kulturgärning | Vuoden Kulttuuriteko: Sagalundgillets volontärverksamhet

MOTIVERING: Sagalunds volontärer är en äkta volontärverksamhet i Sagalundgillets regi som erbjuder en viktig och meningsfylld sysselsättning. Verksamheten kan ses som ett socialt nätverk, en vänverksamhet och en talkoverksamhet på en och samma gång. Volontärerna tillför en guldkant på Sagalunds verksamhet och möjliggör på många olika sätt en rikare och mer levande kulturupplevelse för besökaren.

PERUSTELUT: Sagalundgillet r.f:n vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistoimintaa aidoimmillaan. Kilta tarjoaa tärkeää ja mielekästä tekemistä, muodostaa sosiaalisen verkoston ja niin ystävätoimintaa kuin talkootyötä. Vapaaehtoiset antavat kultareunuksen Sagalundin toimintaan ja mahdollistavat monin tavoin rikkaamman ja elävämmän kultturielämyksen kävijöille.

Årets Fritidsboare | Vuoden Vapaa-ajan asukas: Sam Forsbom

MOTIVERING: Sam Forsbom har varit en eldsjäl i och med DB2020 gruppen som vidareutvecklar Dalsbruk. Han har gett många timmar av sin egen tid för att skapa en vi anda inom gruppen, skapa nya webbsidor för Dalsbruk och vara med som aktiv part i arbetet för Dalsbruks framtid. Ca 100 personer är med i arbetet för att få flera besökare att hitta till Dalsbruk både off och on season.

PERUSTELUT: Sam Forsbom on ollut tulisieluinen toimija DB2020 -ryhmässä, joka on muodostettu kehittämään Taalintehdasta. Hän on tehnyt lukematomia tunteja arvokasta vapaaehtoistyötä me-hengen luomisessa, Taalintehtaan uusien nettisivujen laatimisessa ja toiminut aktiivisesti Taalintehtaan tulevaisuuden hyväksi. Taalintehdashankkeessa on mukana yli 100 henkilöä ja tavoitteena on saada Taalintehtaalle yhä enemmän kävijöitä niin sesongin aikana kuin sen ulkopuolellakin.

Årets Företagare | Vuoden Yrittäjä: Kimito Brewing AB

MOTIVERING: Ett litet men effektivt företag som brygger eget öl, tar fram med nya produkter och smaker. Är mycket med på olika evenemang också utanför Kimitoön och marknadsför sin produkt, och därigenom också Kimitoön, Har nyligen vidareutvecklat sitt koncept och har flyttat till större utrymme.

PERUSTELUT: Pieni mutta tehokas yritys, joka valmistaa omaa olutta, kehittää uusia tuotteita ja makuja. Osallistuu ahkerasti erilaisiin tapahtumiin myös Kemiönsaaren ulkopuolella ja markkinoi tuotteitaan ja samalla myös Kemiönsaarta. Yritys on äskettäin kehittänyt konseptiaan ja muuttanut isompiin tiloihin.

Årets Ambassadör | Vuoden Lähettiläs: Riitta Wuorio-Bäck

MOTIVERING: Riitta Wuorio-Bäck. Hon har på ett mycket positivt sätt fört Kimitoön på kartan i hela Finland i och med att hon vann tävlingen ”Koko Suomi leipoo”/Hela Finland bakar. Hon har i programmet berättat om Kimitoön och fört mycket god PR för Kimitoön.

PERUSTELUT: Hän on vienyt Kemiönsaaren koko Suomen tietoisuuteen voittamalla kilpailun ”Koko Suomi leipoo”/Hela Finland bakar. Hän on kertonut ohjelmassa Kemiönsaaresta ja tehnyt erittäin hyvää PR-työtä Kemiönsaaren puolesta.

[:fi]
rittu_IMG_3550

Vuoden Lähettiläs: Riitta Wuorio-Bäck

Tänään perjantaina palkittiin Kemiönsaaren urotekoja eri aloilla Villa Landessa. Axel Iltana jaetaan mm. vuoden kulttuuripalkinto, vuoden yrittäjäpalkinto, vuoden urheilijatekopalkinto sekä monia muita palkintoja asukkaille jotka ovat toimineet posiitivisena esikuvana kuntalisille. Axel Illassa oli jälleen hieno juhlallinen tunnelma. Ilmoituslehti  onnittelee kaikkia palkinnonsaajia !

AXEL – pristagarna | – palkinnot:

Årets Låntagare | Vuoden Lainaaja: Maje Forstén

Årets Miljöpris | Vuoden Ympäristöpalkinto: Ragnar Antons semesterby

Årets Idrottsbragd | Vuoden Urheiluteko: Matias Nylund

Årets Ungdomspris | Vuoden Nuorisopalkinto: Ann-Louise Hakalax

Årets Unga Kulturpris | Vuoden Nuori Kulttuuripalkinto: Beauties and the Beat – Jonathan Nurmi, Victoria Paulsson, Janina Nordgren och Ingrid Holm

Årets Kulturpris | Vuoden Kulttuuripalkinto: Ulla Väärä och Hans Ginlund

Årets Kulturgärning | Vuoden Kulttuuriteko: Sagalundgillets volontärverksamhet

Årets Fritidsboende | Vuoden Vapaa-ajan asukas: Sam Forsbom

Årets Företagare | Vuoden Yrittäjä: Kimito Brewing AB

Årets Ambassadör | Vuoden Lähettiläs: Riitta Wuorio-Bäck

MOTIVERINGAR för AXEL-pristagarna:

PERUSTELUT –  AXEL-palkintojen saajat:

Årets Låntagare | Vuoden Lainaaja : Maje Forstén

MOTIVERING: Maje Forstén har länge varit en aktiv biblioteksanvändare och kan sägas vara en bärande styrka för Västanfjärds bibliotek – inte minst då det gäller lånestatistik. Maje använder sig av flera av bibliotekets olika tjänster och hon brukar ge tips och förslag på olika intressanta böcker, som eventuellt kunde ha gått bibliotekspersonalen förbi. Maje väljer oftast sina böcker själv eftersom hon vet vad hon vill läsa och har en bred smak vad gäller böcker. En av veckans höjdpunkter för personalen är onekligen Majes besök på biblioteket, då åsikter om allt från böcker till trädgårdsskötsel diskuteras.

PERUSTELUT: Maje Forstén on aktiivisena kirjastonkäyttäjänä kuulunut jo vuosikaudet Västanfjärdin kirjaston kantaviin voimiin – ei vähiten lainaustilastoja kartuttamalla. Maje käyttää kirjaston palveluja monipuolisesti, ja häneltä saa usein vinkkejä ja ehdotuksia uusista kiinnostavista kirjoista, jotka muuten saattaisivat jäädä henkilökunnalta huomaamatta. Maje valitsee kirjansa yleensä itsenäisesti, tietäen mitä haluaa lukea, ja hänen makunsa kirjojen suhteen on laaja.   Henkilökunnan viikon kohokohtia ovat eittämättä Majen vierailut, jolloin mielipiteitä vaihdetaan  kirjoista  puutarhanhoitoon, ja kaikesta siltä väliltä.

Årets Miljöpris | Vuoden Ympäristöpalkinto: Ragnar Antons semesterby

MOTIVERING: Företaget är byggt i en gammal landsortskulturmiljö vid havet med respekt för naturen och omges av mångsidig växtlighet: på 30-talet har där planterats sällsynta trädarter som trivs bra i Elmdals klimat och förökar sig, t.ex. douglasgran, bok, jättetuja osv. På gården finns också historiska sevärdheter, t.ex. vikingatida forngravar. På gården har över 100 år gamla byggnader restaurerats med pietet och med respekt för traditioner så att de igen kan användas. Gården ligger vid havet och ägaren tillsammans med fiskelaget sköter strandområdet genom vassröjning så att den nyttiga blåstången börjat trivas. Vattenområdet omfattar ca 80 ha och på ca 20 ha finns det nu blåstång.

På gården sysslar man också med landskapsvård genom att föra boskap på bete. Varje år betar ca 8-10 nötkreatur; och sålunda förbättras naturens mångfald genom att sällsynta växt- och insektarter ökar; man kan nämna nattviol och många fåglar, såsom stare. För semesterbyn har man redan för 10 år sedan byggt ett minireningsverk för över 30 personer. Två byggnader är försedda med solpaneler som ger värme och karaktärsbyggnaden, på ca 200 m2, värms upp med jordvärme från havet.Ägaren har också anlagt en fin konditionsbana med en mäktig utsikt över landskapet.

PERUSTELUT: Yritys on rakennettu vanhaan maaseutu kulttuuriympäristöön meren rannalle luontoa kunnioittaen. Ympärillä on monipuolinen kasvillisuus, 30-luvulla on istutettu harvinaisia puulajeja jotka viihtyvät hyvin Elmdalin ilmastossa ja lisääntyvät., esim. douglas kuusi, pyökki, jättituija jne.  Tilalla on myös historiallisia nähtävyyksiä, kuten mm. viikinkiaikaiset muinaishaudat. Tilalla on korjattu perinteitä kunnioittaen jopa yli 100 vuotta vanhoja rakennuksia toimivaan uusiokäyttöön. Tila on meren rannalla ja isäntä ja kalastuskunta hoitavat ranta-aluetta leikkaamalla kaislikkoa, jotta hyödyllinen rakkolevä aloittaa viihtyä. Vesialue on n. 80 ha suuruinen, josta n. 20 hehtaarin alueella onjo nyt hyödyllistä rakkolevää.

Tilalla suoritetaan maisemanhoitoa myös laiduntamalla, joka vuosi on n. 8-10 nautaeläintä laiduntamassajoka parantaa luonnon monimuotoisuutta lisäämällä harvinaisia kasvi-ja hyönteislajeja. Esim. kukista valkolehdokkija manien lintujen, esim. kottaraisen esiintyminen. Lomakylää varten on rakennettu 10 vuotta sitten pienoispuhdistamo yli 30 henkilöä varten. Aurinkopaneelit ovat kahdessa talossa ja niistä hyödynnetään lämmitys ja päärakennukseen, n. 200 neliön suuruiseen taloon tulee merestä maalämpöpumpulla lämmitys. Isäntä on tehnyt myös hienon kuntoradan silmiä hivelevän maisemanäyn keskelle.

Årets Idrottsbragd | Vuoden Urheiluteko: Matias Nylund

MOTIVERING: Femte bästa finländare samt 83e plats i Vasaloppet 2018 av ca. 14.000 deltagare. En stor överraskning och en verklig stor bragd att från ett så snöfattigt område i sydvästra Finland klara sig så fint i Vasaloppet, som även är en deltävling i världscupen för långlopp “Visma ski marathon”.

PERUSTELUT: 83:s Vasaloppet 2018, n. 14 000 osallistujaa, viidenneksi paras suomalainen. Suuri yllätys ja upea teko, kun Etelä-Suomen vähälumiselta alueelta suoriutuu näin hienosti Visma Ski Marathon -hiihdossa.

Årets Ungdomspris | Vuoden Nuorisopalkinto: Ann-Louise Hakalax

MOTIVERING: Kimitoöns ungdomsparlament har nominerat Ann-Louise Hakalax till årets ungdom för 2018.

Ann-Louise har under hela sin ungdom varit en aktiv deltagare i alla sorters verksamhet i det lokala samhället, och hon har alltid föregått med väldigt god etik och gott exempel. Hon har varit verksam inom integrationen av flyktingar i kommunen och är en drivande kraft i KSF:s nya simsektion. Hon är en aktiv medlem inom Folkhälsan samt 4H och har varit utsedd till en fadder för Skärdgårdshavets nationalpark. Idag sitter hon som ordinarie medlem i svenska skolsektionen i Kimitoöns kommun. Utöver denna meritlista så är hon ett bekant ansikte för många tack vare hennes medverkan i teatrarna Ön, KUF:ens revy och Västanfjärds sommarteater. Ann-Louises glada och positiva personlighet är dock det som gör henne speciell. Hon sprider glädje och energi till alla i hennes närvaro, och är allmänt en jättesnäll person.

PERUSTELUT: Kemiönsaaren nuorisoparlamentti on nimennyt Ann-Louise Hakalaxin vuoden nuoreksi 2018. Ann-Louise on kaikkina nuorisovuosinaan ollut aktiivisesti mukana momenlaisissa paikallisyhteisönsä tapahtumissa.Hän on aina toiminut hyvien eettisten periaatteiden mukaan ja esimerkillisesti. Hän on ollut aktiivisesti edistämässä pakolaisten integraatiota kunnassa. Hän on KSF:n uuden uimajaoston kantava voima. Hän on Folkhälsanin sekä 4H:n aktiivijäsen, ja hänet on nimetty Saaristomeren kansallispuiston kummiksi. Hän on Kemiönsaaren kunnan ruotsinkielisen koulujaoston varsinainen jäsen. Tämän ansioluettelon lisäksi hän on monille tuttu kasvo teatteriyhteyksistä, kuten Ön, KUF:n revyyt ja Västanfjärdin kesäteatteri. Ann-Louisesta tekee erityisen hänen iloinen ja positiivinen persoonansa. Hän levittää iloa ja energiaa ympärilleen, ja on henkilönä erittäin miellyttävä.

Årets Unga Kultrurpris | Vuoden Nuori Kulttuuripalkinto: Beauties and the Beat – Jonathan Nurmi, Victoria Paulsson, Janina Nordgren och Ingrid Holm

MOTIVERING: Beauties and the Beat är de fyra musikaliska och ambitiösa ungdomarna Janina Nordgren, Viktoria Paulsson, Astrid Holm och Jonathan Nurmi, som har kombinerat sina förmågor och skapat den unika gruppen Beauties and the Beat. Deras musik samt deras positiva utstrålning charmar publik som publik, de är trots sin ungdom professionella i sitt bemötande av arrangörer och deras ödmjuka inställning till musiken, livet och framgången är en egenskap som både gammal och ung kan lära sig något av!

PERUSTELUT: Beauties and the Beat ovat neljä musikaalista ja kunnianhimoista nuorta: Janina Nordgren, Viktoria Paulsson, Astrid Holm ja Jonathan Nurmi, jotka ovat yhdistäneet lahjakkuutensa ja luoneet ainutlaatuisen ryhmän Beauties and the Beat. Heidän musiikkinsa ja heidän myönteinen vetovoimansa hurmaavat kaikenlaisen yleisön. Nuoresta iästään huolimatta he kohtaavat järjestäjät ammattimaisesti, heidän nöyrä suhtautumisensa musiikkiin, elämään ja menestykseen ovat ominaisuuksia, joista niin nuoret kuin vanhatkin voivat ottaa opiksi!

Årets Kulturpris | Vuoden Kulttuuripalkinto: Ulla Väärä & Hans Ginlund

MOTIVERING: Ulla Väärä och Hans Ginlund är kulturella eldsjälar som aldrig tackar nej till talkoarbete, nya kulturprojekt eller till att klä ut sig. Deras engagemang har genom åren tagit sig många uttryck, men de starkaste avtrycken har troligtvis gjorts I barnkulturens tecken, genom det stora arbetet med Bruksteatern som fortsättningsvis förgyller många barns liv och vardag. Därtill kan man se duon arbeta i kulisserna med sommarjazz, sommarteater, medeltida marknader och många fler evenemang.

PERUSTELUT: Ulla Väärä ja Hans Ginlund ovat kulttuurin suurisydämisiä harrastajia, jotka eivät koskaan kieltäydy talkoista, uusista kulttuurihankkeista tai pukeutumisesta milloin mihinkin asuun. He ovat vuosien mittaan olleet mukana monissa tapahtumissa, mutta vahvimman jäljen he ovat luultavasti jättäneet lastenkulttuuriin osallistumalla Bruksteaternin toimintaan, joka edelleen hurmaa ja ihastuttaa lapsia. Lisäksi he työskentelevät vapaaehtoisina kesäjazzien,kesäteatterin, keskiajan markkinoiden ja monen muun tapahtuman taustalla.

Årets Kulturgärning | Vuoden Kulttuuriteko: Sagalundgillets volontärverksamhet

MOTIVERING: Sagalunds volontärer är en äkta volontärverksamhet i Sagalundgillets regi som erbjuder en viktig och meningsfylld sysselsättning. Verksamheten kan ses som ett socialt nätverk, en vänverksamhet och en talkoverksamhet på en och samma gång. Volontärerna tillför en guldkant på Sagalunds verksamhet och möjliggör på många olika sätt en rikare och mer levande kulturupplevelse för besökaren.

PERUSTELUT: Sagalundgillet r.f:n vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistoimintaa aidoimmillaan. Kilta tarjoaa tärkeää ja mielekästä tekemistä, muodostaa sosiaalisen verkoston ja niin ystävätoimintaa kuin talkootyötä. Vapaaehtoiset antavat kultareunuksen Sagalundin toimintaan ja mahdollistavat monin tavoin rikkaamman ja elävämmän kultturielämyksen kävijöille.

Årets Fritidsboare | Vuoden Vapaa-ajan asukas: Sam Forsbom

MOTIVERING: Sam Forsbom har varit en eldsjäl i och med DB2020 gruppen som vidareutvecklar Dalsbruk. Han har gett många timmar av sin egen tid för att skapa en vi anda inom gruppen, skapa nya webbsidor för Dalsbruk och vara med som aktiv part i arbetet för Dalsbruks framtid. Ca 100 personer är med i arbetet för att få flera besökare att hitta till Dalsbruk både off och on season.

PERUSTELUT: Sam Forsbom on ollut tulisieluinen toimija DB2020 -ryhmässä, joka on muodostettu kehittämään Taalintehdasta. Hän on tehnyt lukematomia tunteja arvokasta vapaaehtoistyötä me-hengen luomisessa, Taalintehtaan uusien nettisivujen laatimisessa ja toiminut aktiivisesti Taalintehtaan tulevaisuuden hyväksi. Taalintehdashankkeessa on mukana yli 100 henkilöä ja tavoitteena on saada Taalintehtaalle yhä enemmän kävijöitä niin sesongin aikana kuin sen ulkopuolellakin.

Årets Företagare | Vuoden Yrittäjä: Kimito Brewing AB

MOTIVERING: Ett litet men effektivt företag som brygger eget öl, tar fram med nya produkter och smaker. Är mycket med på olika evenemang också utanför Kimitoön och marknadsför sin produkt, och därigenom också Kimitoön, Har nyligen vidareutvecklat sitt koncept och har flyttat till större utrymme.

PERUSTELUT: Pieni mutta tehokas yritys, joka valmistaa omaa olutta, kehittää uusia tuotteita ja makuja. Osallistuu ahkerasti erilaisiin tapahtumiin myös Kemiönsaaren ulkopuolella ja markkinoi tuotteitaan ja samalla myös Kemiönsaarta. Yritys on äskettäin kehittänyt konseptiaan ja muuttanut isompiin tiloihin.

Årets Ambassadör | Vuoden Lähettiläs: Riitta Wuorio-Bäck

MOTIVERING: Riitta Wuorio-Bäck. Hon har på ett mycket positivt sätt fört Kimitoön på kartan i hela Finland i och med att hon vann tävlingen ”Koko Suomi leipoo”/Hela Finland bakar. Hon har i programmet berättat om Kimitoön och fört mycket god PR för Kimitoön.

PERUSTELUT: Hän on vienyt Kemiönsaaren koko Suomen tietoisuuteen voittamalla kilpailun ”Koko Suomi leipoo”/Hela Finland bakar. Hän on kertonut ohjelmassa Kemiönsaaresta ja tehnyt erittäin hyvää PR-työtä Kemiönsaaren puolesta.

[:]