Årets företagare ”Patte” - många sorters omsorg

23.11.2023 - annonsbladet
Patrik "Patte" Sjöblom.

– Det är nog min mamma Märta jag får tacka för de värderingar jag har och för all hjälp och allt stöd hon har gett mig genom åren, säger Patrik “Patte” Sjöblom, som är Årets företagare I Kimitoöns kommun.

Sjöbloms verksamhet I vårdbranschen inleddes redan 2008 då han öppnade ett s.k. gemenskapsboende (förr talade man om stödboende) i det f.d. bankhuset I Lammala. Ett likadant boende driver hans företag I Vreta i Kimito. Sammanlag finns det drygt tio platser I boendena.

Men mer allmänt känt är Pasendo i Kimito.

– Det är ett hybridboende som står för både effektiverat serviceboende och gemenskapsboende, inalles drygt 20 platser, berättar han och tillägger, att Pasendo också sköter nattjouren och dessutom upprätthåller en måltidsservice och kör ut 35 portioner/dag.

Något som förtar stämningen av anstalt är, att lunchen i Pasendo är öppen för vem som helst. Hederlig husmanskost är vad utbildade kocken Sjöblom, som ofta ger kökspersonalen  ett handtag, självklart satsar på.

Det finns efterfrågan på fler platser och på gång är en ändring av detaljplanen. Den skulle möjliggöra ett radhus på sammanlagt 600 kvadratmeter. Radhuset är tänkt som gemenskapsboende.

Pattes bostäder Ab har drygt 20 fast anställda och många inhoppare. Också han har fått känna av bristen på vårdpersonal.

– I somras var det besvärligt, men ett lyckat drag var att jag strax då kriget i Ukraina hade drivit människor på flykt beslutade dra mitt strå till stacken och vidtala flyktigar här att hoppa in. De visade sig vara till stor hälp och språkproblemen är inte oöverkomliga.

 

MAN BLIR inte rik på den företagsamhet som jag bedriver, men för mig är det viktigare med det välmående jag själv upplever då jag kan hjälpa andra. Här har mamma varit en förebild för mig alltsedan jag var liten och fick följa med hennes arbete som barnmorska, berättar han.

Han avslöjar att han som barn var överkänslig för stökiga omgivningar och inte alls klarade av barngruppen i gamla slöjdskolan (föregångare till kommunal dagvård). Han bad att få bli hemma och fick också lämna stöket.

Alla som idag har med honom att göra upplever Sjöblom som en ovanligt social person; det har han medvetet satsat på i alla år.

– Rättvisa är en grundpelare i min syn på världen och allas röster ska höras. I Pasendo lyssnar vi till de anhöriga och försöker beakta varje klients personliga behov.

Det, som Sjöblom inte har mycket till övers för är den okänsliga byråkrati som vårdföretag utsätts för. Det som uträttas på gräsrotsnivå spelar ingen roll för de välavlönade byråkraterna inom förvaltningen.

 

SJÖBLOM har många strängar på sin lyra. I tiden drev han en bar och grill I Västanfjärd. Tack vare sitt musikintresse och sina kontakter kunde han bjuda in kända artister till baren. Som hästmänniska ställde han upp med gammaldags, miljövänlig skogsavverkning. Somliga minns hur han utstyrd som medeltida riddare medverkade i Rohan tallits tornerspel.

Sjöblom är konstnärligt begåvad och har ställt ut sina verk, men på senare år har all tid och energi gått till att driva vårdverksamheten. Motion behövs för att bibehålla hälsan men konstutövande och praktiskt hantverk förslår tiden inte till.

– Men jag håller nog på att ställa i ordning en snickarverkstad i hallen nedanom Pasendo. Den kan jag själv använda men också klienter, som vill jobba med sina händer, säger han och påpekar hur viktigt det äratt få jobba med sina händer.

Hur framtiden för vårdföretaget och vården överlag kommer att gestalta sig är ju helt öppet just nu, men han hoppas att det ska vara möjligt att välja sin vård och att det satsas på närservice – det är ju hur trendigt som helst att satsa på den kvalitativare närmaten, varför inte då på empatisk närservice i vården?

TEXT & FOTO: INGRID SANDMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram