Almahemmets köksverksamhet till Kimito skolcentrums kök

Almahemmet_artikel

Almahemmet. (Arkivfoto/MN)

Almahemmet har ju tömts p.g.a. fastighetens otjänliga inomhusluft. Nämnden beslutade att dess köksverksamhet enligt beredningens förslag förläggs till Kimito skolcentrums kök.

Tekniska nämnden beslutade även på tisdagen att Entreprenörsvägen inte byggs. Anslaget ströks ur kommunens budget i samband med budgetbehandlingen i februari. Vägen mellan industriområdet i Vreta och kommuncentrum har varit aktuell sedan år 2016 och man har både hunnit göra vissa anskaffningar för den här infran och t.o.m. konkurrensutsätta entreprenaden. Kostnaderna uppskattades till drygt 600 000 euro.

Tekniska nämnden beslutade sälja ett ca 1 500 kvms markområde på Lusholmen i Dalsbruk till Robin’s Marin Ab för 4 500 euro. Enligt detaljplanen kan området användas för småbåtshamn/småbåtsplats. (IS)

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram