Kaikki saavat lausua mielipiteensä kouluselvityksestä

Esa Jaakkola
Esa Jaakkola esitteli keskiviikkona selvityksen lehdistölle.

Kemiönsaaren kunnassa syntyneiden lasten lukumäärä on viimeisten vuosien aikana laaskenut merkittävästi. Viime vuonna lapsia syntyi vain 28 ja väestön ikäjakauma ei lupaa suurta parannusta edes vaikka sisäänmuutto piristyisi. Eilen lehdistölle esitettiin kunnan tilaama perusopetusselvitys, jonka se oli tilannut konsulttiyritys Vertikal Oy:sta. Sen esitteli Esa Jaakkola, jolla itselläänkin on opettajatausta.

Hän kertoi, että vähäinen syntyvyys ei ole vain Kemiönsaaren kunnalle tyypillistä ja kehui kuntaa, joka on hyvissä ajoin lähtenyt selvittämään koulukysymyksiä, ennen kuin ongelmat kasvavat tosi suuriksi. On tietenkin kyse taloudesta, mutta myöskin kahden kileiryhmän tarpeiden huomioimisesta, haja-asutusseudun pitkistä välimatkoista sekä elävän saariston takaamisesta.

Kunnan koulukiinteistöthän on rakennettu paljon suuremmille ikäluokille. Joitakin korjauksia tulisi myös tehdä, mm Taalintehtaan koulun kohdalla. Entä miten saada päteviä opettajia, jos viikottaiset tuntimäärät eivät riitä virkoihin? Lakia on myös noudatettava esimerkiksi mitä koulumatkoihin käytettävän ajan suhteen. Miten kyläkoulun lakkauttaminen vaikuttaisi kylän houkuttelevuuteen? Miten taata lasten oikeudet hyvään opetukseen ja tarpeen vaatiessa erikoisopetukseen?

Kunnan nykyisen strategien mukaan järjestetään mahdollisuudet kaikille esittää mielipiteitään kouluselvityksestä. Tänään avataan kunnan nettikysely, mutta kevään mittaan järjesteään myös yleisölle fyysisiä kokouksia. Maaliskuun 18. päivänä kokous järjesteään Taalintehtaalla, 21. Västanfjärdissä, 26. Kemiössä ja 27. Rosalassa. 

Lasten ja nuorten mielipiteitä kerätään maalis- ja huhtikuun aikana. Kehittämisohjelma tulee käsittelyyn sivistyslautakunnassa toukokuun 14. päivänä ja kunnanhallituksen listalle 27. Valtuustoon se tulee kesäkuun 10. päivänä.

ESA JAAKKOLAN kertoessa laajasta ja seikkaperäisestä selvityksestä hän kuvasi myös kolmea eri vaihtoehtoista toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäisen mukaan mitään ei tehtäisi – ratkaisu, jolla olisi paljon negatiivisia seurauksia. Toisessa vaihtoehdossa esitetään mm, että yhteistyö suomen- ja ruotsinkielisten kiinteistöissä parannettaisiin. Kieliryhmille yhteistä opetusta voitaisiin järjestää esimerkiksi voimistelussa. Kieliryhmien yksiköt hallinnoitaisiin kuitenkin erikseen.

Kolmas vaihtoehto olisi, että kieliryhmien opetusta kehitettäisiin erikseen. Tämä voisi johtaa siihen, ettei kunta enää pystyisi järjestämään yläasteen suomenkielistä opetusta oman kunnan alueella vaan joutuisi neuvottelemaan opetuksesta naapurikuntien kanssa!

Jos yläasteelta ei saada tarpeeksi opiskelijoita lukioon, se voisi olla uhattuna. Aikaan, jolloin Kemiönsaarella ei ollut lukiota, vain n. kolme prosenttia vuosiluokasta kävi lukion. Lukio on vaikuttanut suuresti koko kunnan kehitykseen.Mihin sen lakkauttaminen johtaisi?

Koulujärjestelyt ovat kunnan tulevaisuutta ajatellen hyvin tärkeitä myöskin sisäänmuuton kannalta. Nyt on tärkeää, että kuntalaiset ottavat tilaisuudesta vaarin ja kertovat mielipitensä. Muutoksia on joka tapauksessa tulossa. 

TEKSTI & KUVA: INGRID SANDMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram