All verksamhet vid Björkboda-fabriken kommer att upphöra

12.2.2018 - Michael Nurmi

1_IMG_5161

Abloys vd Jari Toivanen och Jouni Haapaniemi

Abloy Oy har slutfört samarbetsförhandlingarna vid Björkbodaenheten i Kimitoön som påbörjades i oktober 2017. Produktions- och logistikverksamheten koncentreras till Joensuu.

I samarbetsförhandlingarna övervägde man att koncentrera produktions- och logistikverksamheten i Finland till Joensuu. Samarbetsförfarandet omfattade hela personalen i Abloy Oy:s Björkbodaenhet.

Som ett resultat av förhandlingarna har Abloy Oy beslutat att koncentrera sin produktions- och logistikverksamhet i Finland till Joensuu för att stärka konkurrenskraften på lång sikt och för att uppnå kostnadsinbesparingar. I och med koncentreringen kommer all verksamhet vid Björkbodaenheten att upphöra och personalminskningarna berör enhetens hela personal.

Med åtgärderna kommer leveranserna till kunderna framöver att ske från en och samma produktionsenhet. Den nya operativa modellen är ett svar på de förnyade behoven av Abloys kunder.

”Vid sidan av traditionella låslösningar växer efterfrågan på digitala system. I fastighetsbranschen tilltar automatiseringen och intelligenta byggnader blir allt vanligare. Samtidigt ökar behovet av att skydda nödvändiga samhällsstrukturer såsom energi-, logistik-, datakommunikations-, sjukvårds- och annan kritisk infrastruktur. Vår starka kompetens samt effektiv operativ verksamhet utgör grunden för våra växande affärsområden”, säger Abloys verkställande direktör Jari Toivanen.

Personalåtgärderna, såsom uppsägningar eller ändringar i anställningsvillkoren, kommer att genomföras från och med år 2018 och uppskattningsvis senast innan utgången av år 2019.

Enheten i Björkboda har 42 personer med fast anställningsförhållande. Arbetsgivaren uppskattar att det öppnas ett behov av ytterligare 28 anställda vid enheten i Joensuu.

Även om behovet av minskningar inte kunde undvikas är målet att, där så är möjligt, tillhandahålla annat arbete inom företaget till dem som berörs av uppsägningar. Abloy Oy erbjuder stöd för sysselsättning, utbildning och företagsverksamhet. Också alternativa sysselsättningsmöjligheter i Egentliga Finland undersöks.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram