All verksamhet vid Björkboda-fabriken kommer att upphöra

[:sv]

1_IMG_5161

Abloys vd Jari Toivanen och Jouni Haapaniemi

Abloy Oy har slutfört samarbetsförhandlingarna vid Björkbodaenheten i Kimitoön som påbörjades i oktober 2017. Produktions- och logistikverksamheten koncentreras till Joensuu.

I samarbetsförhandlingarna övervägde man att koncentrera produktions- och logistikverksamheten i Finland till Joensuu. Samarbetsförfarandet omfattade hela personalen i Abloy Oy:s Björkbodaenhet.

Som ett resultat av förhandlingarna har Abloy Oy beslutat att koncentrera sin produktions- och logistikverksamhet i Finland till Joensuu för att stärka konkurrenskraften på lång sikt och för att uppnå kostnadsinbesparingar. I och med koncentreringen kommer all verksamhet vid Björkbodaenheten att upphöra och personalminskningarna berör enhetens hela personal.

Med åtgärderna kommer leveranserna till kunderna framöver att ske från en och samma produktionsenhet. Den nya operativa modellen är ett svar på de förnyade behoven av Abloys kunder.

”Vid sidan av traditionella låslösningar växer efterfrågan på digitala system. I fastighetsbranschen tilltar automatiseringen och intelligenta byggnader blir allt vanligare. Samtidigt ökar behovet av att skydda nödvändiga samhällsstrukturer såsom energi-, logistik-, datakommunikations-, sjukvårds- och annan kritisk infrastruktur. Vår starka kompetens samt effektiv operativ verksamhet utgör grunden för våra växande affärsområden”, säger Abloys verkställande direktör Jari Toivanen.

Personalåtgärderna, såsom uppsägningar eller ändringar i anställningsvillkoren, kommer att genomföras från och med år 2018 och uppskattningsvis senast innan utgången av år 2019.

Enheten i Björkboda har 42 personer med fast anställningsförhållande. Arbetsgivaren uppskattar att det öppnas ett behov av ytterligare 28 anställda vid enheten i Joensuu.

Även om behovet av minskningar inte kunde undvikas är målet att, där så är möjligt, tillhandahålla annat arbete inom företaget till dem som berörs av uppsägningar. Abloy Oy erbjuder stöd för sysselsättning, utbildning och företagsverksamhet. Också alternativa sysselsättningsmöjligheter i Egentliga Finland undersöks.

[:fi]
1_IMG_5161

Abloyn toimitusjohtaja Jari Toivanen ja Jouni Haapaniemi

Abloy Oy on saanut päätökseen lokakuussa 2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut Kemiönsaaren Björkbodan yksikössä. Tuotanto- ja logistiikkatoiminnot keskitetään Joensuuhun.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin tuotanto- ja logistiikkatoimintojen keskittämistä Suomessa Joensuuhun. Yt-menettelyt koskivat Abloy Oy:n Björkbodan toimipaikan henkilöstöä kokonaisuudessaan.

Neuvotteluiden lopputuloksena Abloy Oy on päättänyt keskittää tuotannolliset ja logistiset toimintonsa Suomessa Joensuuhun pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Keskittämisen myötä toiminta Björkbodan toimipaikassa loppuu kokonaan, ja vähennysuhka kohdistuu yksikön koko henkilöstöön.

Toimien myötä toimitukset asiakkaille toteutetaan jatkossa yhdestä ja samasta tuotantoyksiköstä. Uusi toimintamalli on vastaus Abloyn asiakkaiden uudistuviin tarpeisiin.

”Perinteisten lukitusratkaisujen rinnalla digitaalisten järjestelmiemme kysyntä kasvaa voimakkaasti. Kiinteistöalalla automaatio ja älytalot ovat vahvasti yleistymässä. Myös yhteiskunnalle välttämättömien rakenteiden, kuten energia-, logistiikka-, tietoliikenne- ja terveydenhuoltotoimintojen kriittisen infrastruktuurin suojaamistarpeet lisääntyvät.

Vahva osaamisemme ja tehokas operatiivinen toiminta luovat pohjan kasvaville liiketoiminta-alueillemme”, sanoo Abloyn toimitusjohtaja Jari Toivanen.

Henkilöstöä koskevat toimenpiteet, kuten irtisanomiset tai työsuhteen ehtojen muutokset, pannaan toimeen vuodesta 2018 alkaen ja arvion mukaan viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä. Björkbodan yksikössä vakituisessa työsuhteessa on 42 henkilöä. Työnantajan arvion mukaan Joensuun yksikössä avautuu lisätarvetta 28 työntekijälle.

Vaikka vähennystarvetta ei voitu välttää, irtisanomisuhan alla oleville pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan muita työtehtäviä yhtiön sisältä. Abloy Oy tarjoaa tukea työllistymiseen, koulutukseen ja yritystoimintaan. Myös muita työllistymisvaihtoehtoja Varsinais-Suomen alueella selvitetään.

[:]