Alexander Ginlunds utställning ”A” i Villa Lande

12.5.2018 - Michael Nurmi

AlexanderGinlund_IMG_8120

Alexander Ginlunds utställning ”A” kan ses i Villa Lande i Kimito till utgången av maj. Ginlund är årets unga kulturpristagare på ön. Hans utställning består av två helheter. Den ena finns i Villa Lande och den andra på nätet. Ginlund ville nämligen utnyttja även de möjligheter nätet ger.

Genom att utställningen är uppdelad på två helheter har alla en chans att se den. På internet finns texter, bilder och länkar som bidrar till utställningshelheten. Man kan alltså ta del av utställningen utan att ta sig till Villa Lande.

Ginlund berättar att han fick idén till utställningen då han för ett år sedan besökte Färöarna. Utställningen är inte bara fysisk utan handlar mera om känslor och idéer.

Utställningen bjuder på en upplevelse. Verken är enskilda arbeten men samspråkar samtidigt med varandra och bildar en helhet. Utställningens namn har många dimensioner. Ginlund berättar att A har för honom viktiga betydelser och fungerar som ett slags symbol.

- För det första är A:et den första bokstaven i mitt namn. Det är också den första bokstaven i alfabetet och kan vara högsta betyg. I högstadiet gick jag i A-klassen. Men mitt blodprov visar att jag har B-blod. Då tänkte jag att man hade misstagit sig och att jag borde ta ett nytt prov, skrattar han.

Ginlund säger att han avviker från andra konstnärer genom att han skapar eftersom han är inspirerad. Andra söker efter inspiration.

- För mig är konst för konstens skull inte det viktiga utan konstens filosofiska budskap.

Ginlund säger att han inte är någon särskilt praktisk människa. För honom är det inte viktigt att vara bra på allting för man kan ju be om hjälp av andra som kan bättre.

- Heder och ära åt mina farföräldrar, som har hjälpt mig att bygga upp utställningen, säger han med tacksamhet.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram