fmge

Två förslag som båda var för en öppethållning av hälsostationen i Dalsbruk under sommaren ställdes mot varandra i fullmäktige. Förslaget som vann omröstningen höll en skarpare ton och krävde bland annat sjukskötarledd mottagning – till exempel genom köptjänster och öppethållning minst tre dagar i veckan under tiden 18.6–19.8.

Tomy Wass (VF), som lämnade in förslaget för VF:s, FS:s, Centerns, De Grönas och SDP:s del konstaterade att hälsostationen i Dalsbruk enligt fullmäktigeavtalet ska hållas öppet, men att viljeyttringen körts över av tjänstemännen.

– Det finns tjänstemän som bryr sig katten. Sådana borde fundera på om kommunen är deras rätta arbetsplats. Även de förtroendevalda som låter sig köras över borde likaså fundera på sin roll, sade han från talarstolen.

Gruppernas förslag vann omröstningen med 14–13. Det andra gruppförslaget var SFP:s. Förslaget gick ut på att tjänstemännen i brådskande ordning ser över alternativen till en sommarstängning.

I bägge förslagen gavs tjänstemännen i uppgift att till nästa omsorgsnämndsmöte i juni komma med lösningar som möjliggör en öppethållning.

OMSORGSCHEF Maria Wallin var efter mötet fundersam över de praktiska detaljerna.

– Vi söker och har sökt läkare och annan personal bland annat genom Kuntahankinnat, som har kontakt med tio bemanningsföretag inom branschen, men det är svårt att få personal till ön. Det är inte så att vi inget gör, det råder personalbrist.

ATT fullmäktige fick ta tag i frågan beror på att omsorgsavdelningen meddelat att dalsbruksstationen hålls stängd 18.6–19.8. Enligt omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff (sfp) ska omsorgens tjänstemän under våren ha ombetts ta frågan till politisk behandling i omsorgsnämnden, men att de vägrat göra det.

– Det är beklagligt att vi måste behandla ärendet i fullmäktige. Tjänstemännen har vägrat ta saken till behandling och därför är vi nu här. Jag tror att viljan att hitta särlösningar saknas. Nu hoppas jag att beslutet inte blir omöjligt att förverkliga för omsorgsavdelningen.

När sommarstängningen gavs kommunstyrelsen till kännedom meddelade styrelsen, på Ghita Edmarks (sfp) förslag, att en så lång stängning av stationen avviker från fullmäktiges tidigare linjedragning och att ärendet behöver prövas av fullmäktige.

systermia

Syster Mias tjänster möjlig särlösning?

Sjukskötaren och vårdföretagaren Mia Sandholm säger att till exempel hennes företag kan erbjuda de tjänster som behövs för att en sjukskötarledd mottagning ska kunna hållas öppen.

– Förutsatt att jag får den ansvarsläkare jag samarbetar med bakom mig går tjänsten enkelt att ordna. I praktiken kunde det betyda att jag har mottagning till exempel ett par dagar per vecka med blodprovstagning blodtrycksmätning, vaccinationer och motsvarande. Blodproven kan jag köra till hälsostationen i Kimito. Jag är öppen för olika förslag från kommunen.

Sandholm tillägger att hon i februari till kommunen lämnade in en lista på de tjänster hennes företag erbjuder.

– Jag skickade listan på begäran av kommundirektören och fullmäktigeordförande. I listan redogör jag för vilka tjänster mina företag, Syster Mia och Dahliahemmet, kan erbjuda kommunen i form av samarbete. Listan skickades förutom till kommundirektör Anneli Pahta och fullmäktigeordförande Veijo Lücke till omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff med avsikt att finnas som grund för ett eventuellt framtida samarbete. Något svar har jag dessvärre inte fått.

Text och foto: Sam Cygnel

AlexanderGinlund_IMG_8120

Alexander Ginlunds utställning ”A” kan ses i Villa Lande i Kimito till utgången av maj. Ginlund är årets unga kulturpristagare på ön. Hans utställning består av två helheter. Den ena finns i Villa Lande och den andra på nätet. Ginlund ville nämligen utnyttja även de möjligheter nätet ger.

Genom att utställningen är uppdelad på två helheter har alla en chans att se den. På internet finns texter, bilder och länkar som bidrar till utställningshelheten. Man kan alltså ta del av utställningen utan att ta sig till Villa Lande.

Ginlund berättar att han fick idén till utställningen då han för ett år sedan besökte Färöarna. Utställningen är inte bara fysisk utan handlar mera om känslor och idéer.

Utställningen bjuder på en upplevelse. Verken är enskilda arbeten men samspråkar samtidigt med varandra och bildar en helhet. Utställningens namn har många dimensioner. Ginlund berättar att A har för honom viktiga betydelser och fungerar som ett slags symbol.

- För det första är A:et den första bokstaven i mitt namn. Det är också den första bokstaven i alfabetet och kan vara högsta betyg. I högstadiet gick jag i A-klassen. Men mitt blodprov visar att jag har B-blod. Då tänkte jag att man hade misstagit sig och att jag borde ta ett nytt prov, skrattar han.

Ginlund säger att han avviker från andra konstnärer genom att han skapar eftersom han är inspirerad. Andra söker efter inspiration.

- För mig är konst för konstens skull inte det viktiga utan konstens filosofiska budskap.

Ginlund säger att han inte är någon särskilt praktisk människa. För honom är det inte viktigt att vara bra på allting för man kan ju be om hjälp av andra som kan bättre.

- Heder och ära åt mina farföräldrar, som har hjälpt mig att bygga upp utställningen, säger han med tacksamhet.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram