[:sv]

BYGGA & BO - BILAR & BÅTAR  24.3.2022

Inlämningstid för annonsmaterial senast 14.3.

OBS ! Tidningen postas till våra prenumeranter samt delas ut i tidningställ på Kimitoön, Upplaga 40.000 st.
Distribution även i tidninsställningar mellan Lovisa-Åland.

Annonsexempel_2x82_2019

Ring och fråga om andra storlekar och mera information!

ANNONSBOKNINGAR
02 421 725
annons@abl.sillipilvi.fi

ANNONSPRISER - ILMOITUSHINNAT

Svartvit - Mustavalkoinen 1,00 €/spmm/pmm +24% moms/alv

Färg - Väri 1,22 €/spmm/pmm +24% moms/alv

Minsta annonsavgift - Pienin ilmoitushinta: 20 € inkl. moms/sis. alv)

Rabatter - Alennukset: Puliceringsfärdig annons - Julkaisuvalmis ilmoitus -15 %

Ansvar för fel - Vastuu virheistä:

Högst annonskostnaden - Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniska fakta - Tekniset tiedot

Tryckyta - Painoala: 254x380mm

Spalter - Palstamäärä: 6

Spalthöjd -Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Färdigt material: Som PDF, mera info i MEDIAKORTET

[:fi]

RAKENTAMINEN & ASUMINEN - AUTOT & VENEET  24.3.2022

Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä 14.3.

HUOM ! Lehti jaetaan tilaajille. Painos 40.000.
Lehtitelinejakelu myös Loviisasta idässä aina Ahvenanmaalle lännessä.

Annonsexempel_2x82_2019

Soita ja kysy eri vaihtoehdoista!

ILMOITUSVARAUKSET
02 421 725
ilmoitus@abl.sillipilvi.fi

ILMOITUSHINNAT

Mustavalkoinen 1,00 €/pmm +24% alv

Väriilmoitus 1,22 €/pmm +24% alv

Pienin ilmoitushinta: 20 € sis. alv

Alennukset:  Julkaisuvalmis ilmoitus -15 %

Vastuu virheistä:

Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniset tiedot

Painoala: 254x380mm

Palstamäärä: 6

Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Valmis aineisto:  PDF, lisäinfoa MEDIAKORTISTA

[:]

[:sv]

SE TILL ATT SYNAS I SOMMAR!

ANNONSBLADETS SOMMARTIDNING
50 000 st
utkommer 17.6.2022

Boka din annonsplats senast 25.5.

Inlämning för annonsmaterial senast 25.5.

Tidningen görs enligt samma modell som Annonsbladets mässnummer, från ena sidan kan man läsa Annonsbladets sommarnummer och från andra City & Archipelago News sommarnummer. Tidningen finns på alla centrala platser på Kimitoön och även på kusten mellan Lovisa och Åland.

Annonsexempel_2x82_2019

Ring och fråga om andra storlekar och mera information!

ANNONSBOKNINGAR
02 421 725
annons@abl.sillipilvi.fi

ANNONSPRISER – ILMOITUSHINNAT

Svartvit – Mustavalkoinen 1,00 €/spmm/pmm +24% moms/alv

Färg – Väri 1,22 €/spmm/pmm +24% moms/alv

Minsta annonsavgift – Pienin ilmoitushinta: 20 € inkl. moms/sis. alv)

Rabatter – Alennukset: Puliceringsfärdig annons – Julkaisuvalmis ilmoitus -15 %

Ansvar för fel – Vastuu virheistä:

Högst annonskostnaden – Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniska fakta – Tekniset tiedot

Tryckyta – Painoala: 254x380mm

Spalter – Palstamäärä: 6

Spalthöjd -Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Färdigt material: Som PDF, mera info i MEDIAKORTET

[:fi]

NÄKYVYYTTÄ KESÄÄN!

ILMOITUSLEHDEN KESÄLEHTI
suurpainos 50 000 kpl
17.6.2022

Varaa ilmoitustilasi viimeistään 25.5.

Ilmoitusmateriaalin viimeinen jättöpäivä 25.5.

Lehti tehdään samalla periatteella kun Ilmoituslehden messunumero, toiselta puolelta luetaan Ilmoituslehden kesälehti ja toiselta City & Archipelago News. Lehti on jakelussa kakilla keskeisissä paikoilla Kemiönsaarella ja koko rannikkoseudulla Loviisasta Ahvenanmaalle.

Annonsexempel_2x82_2019

Soita ja kysy muita kokoja sekä lisätietoja!

ILMOITUSVARAUKSET
02 421 725
ilmoitus@abl.sillipilvi.fi

ILMOITUSHINNAT

Mustavalkoinen 1,00 €/pmm +24% alv

Väriilmoitus 1,22 €/pmm +24% alv

Pienin ilmoitushinta: 20 € sis. alv

Alennukset:  Julkaisuvalmis ilmoitus -15 %

Vastuu virheistä:

Korkeintaan ilmoituksen hinta

Tekniset tiedot

Painoala: 254x380mm

Palstamäärä: 6

Palstakorkeus: 365 mm

Spaltbredd/Palstaleveys:

1 spalt/palsta 39 mm

2 spalter/palstaa 82 mm

3 spalter/palstaa 125 mm

4 spalter/palstaa 168 mm

5 spalter/palstaa 211 mm

6 spalter/palstaa 254 mm

Valmis aineisto:  PDF, lisäinfoa MEDIAKORTISTA

[:]

laineputki

Jarmo Laine fick på tisdagen två samtal från kunder vilkas vattenrör hade frusit.

Har man otur, kan februarikölden göra att vattenledningarna fryser. Det händer också på Kimitoön även om det inte sker så ofta. På tisdagsförmiddagen berättade rörmokaren Jarmo Laine vid Laineputki att två kunder hade tagit kontakt med honom.

Vad gör man om det inte kommer vatten ur kranen?

– Först reder man ut vad det beror på. Det behöver inte bero på att röret har frusit även om det troligen är orsaken. Om röret har frusit ska man reda ut var i röret detta har skett.

Laine reder ut att frusna rör alltid utgör olika fall så det är svårt att ge råd som alltid gäller.

– Om det frusna stället är inne i byggnaden, t.ex. bakom bastupanelen händer detta ganska ofta – höjer man temperaturen i rummet genom att vrida på batterierna för fullt. I en bastu sätter man förstår på bastuugnen. Medan isen smälter följer man med vattenmätaren för den händelse att isen har åstadkommit ett läckage i röret. Att smälta isen tar oftast ett par, tre timmar så man ska ta det lugnt. Man kan också använda exempelvis en bilvärmare bara man kommer ihåg att iaktta säkerhetsbestämmelserna. Om ett rör börjar läcka stänger man huvudventilen som finns bredvid vattenmätaren.

– Om man inte lyckas smälta isen eller om man har orsak att misstänka läckage ska man ta kontakt med en yrkesman.

ENLIGT Laine finns det många orsaker till att rör fryser. Om vattenrörer som leder till fastigheten fryser och det inte har gjort det tidigare är det svårt att komma på orsaken.

Man kan förebygga frysningen genom att regelbundet använda vatten, genom att låta kranen droppa och genom att stänga husets ventilationsöppningar. Ventilen i pannrummet ska man ändå inte stänga helt.

– De flesta vet att man kan låta kranen droppa. Dessutom gäller regeln om att rinnande vatten inte fryser också, då värmepannan eller andra uppvärmningsanläggningar strejkar. I sådana fall låter man cirkulationspumpen arbeta så förhindrar man att vattnet i batterierna fryser.

 

Vattenrören tål frysning olika

Kopparrör Rören sprängs inte av en liten isklump. Stora stopp kan få rören att spricka.

Pexrör av plast Helplaströr sprängs inte så lätt eftersom de töjer.

Kompositrör Moderna kompositrör, som har aluminium mellan plastlagren, tål en viss frost.

 

TEXT & FOTO: Sam Cygnel, Översättning IS

1_IMG_5161

Abloys vd Jari Toivanen och Jouni Haapaniemi

Abloy Oy har slutfört samarbetsförhandlingarna vid Björkbodaenheten i Kimitoön som påbörjades i oktober 2017. Produktions- och logistikverksamheten koncentreras till Joensuu.

I samarbetsförhandlingarna övervägde man att koncentrera produktions- och logistikverksamheten i Finland till Joensuu. Samarbetsförfarandet omfattade hela personalen i Abloy Oy:s Björkbodaenhet.

Som ett resultat av förhandlingarna har Abloy Oy beslutat att koncentrera sin produktions- och logistikverksamhet i Finland till Joensuu för att stärka konkurrenskraften på lång sikt och för att uppnå kostnadsinbesparingar. I och med koncentreringen kommer all verksamhet vid Björkbodaenheten att upphöra och personalminskningarna berör enhetens hela personal.

Med åtgärderna kommer leveranserna till kunderna framöver att ske från en och samma produktionsenhet. Den nya operativa modellen är ett svar på de förnyade behoven av Abloys kunder.

”Vid sidan av traditionella låslösningar växer efterfrågan på digitala system. I fastighetsbranschen tilltar automatiseringen och intelligenta byggnader blir allt vanligare. Samtidigt ökar behovet av att skydda nödvändiga samhällsstrukturer såsom energi-, logistik-, datakommunikations-, sjukvårds- och annan kritisk infrastruktur. Vår starka kompetens samt effektiv operativ verksamhet utgör grunden för våra växande affärsområden”, säger Abloys verkställande direktör Jari Toivanen.

Personalåtgärderna, såsom uppsägningar eller ändringar i anställningsvillkoren, kommer att genomföras från och med år 2018 och uppskattningsvis senast innan utgången av år 2019.

Enheten i Björkboda har 42 personer med fast anställningsförhållande. Arbetsgivaren uppskattar att det öppnas ett behov av ytterligare 28 anställda vid enheten i Joensuu.

Även om behovet av minskningar inte kunde undvikas är målet att, där så är möjligt, tillhandahålla annat arbete inom företaget till dem som berörs av uppsägningar. Abloy Oy erbjuder stöd för sysselsättning, utbildning och företagsverksamhet. Också alternativa sysselsättningsmöjligheter i Egentliga Finland undersöks.

niinisto

Även på Kimitoön var det Sauli Niinistö som fick överlägset mest röster.

Dalsbruksbornas röstningsaktivitet är 70,7 %, inte drygt 41 % som det stod i artikeln ”Skäriborna röstade mest – Bruksarna minst” i dagens Annonsblad.

Den felaktiga siffran var inte korrigerad från de öbor som bor utomlands. Alla utomlands boende öbor hör till röstningsområde 1, dvs Dalsbruk.

 

Text: Sam Cygnel

Foto: kansliet för republikens president / tasavallan presidentin kanslia.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram