Taalintehtaan vierailusatamahanke viety päätökseen

Majakkalaituria on parannettu ja sen ympärillä on venelaituri. (Kuva: Michael Nurmi)

Kunnan hanke, joka koski Ruukinlahden vierailusataman kehittämistä, päättyi viime vuoden lopussa. Hankkeen päämääränä oli uudenaikaistaa satama ja parantaa kausi- sekä vuoden ympäri tarjottavia palveluja.

Hankkeeseen sisältyi aallonmurtaja polttoaineaseman itäpuolella. Murtaja toimii myös vieraiden päivälaiturina. Sen kaksi viimeistä elementtiä on nyt paikalla ja laiturin pituus on peräti 160 metriä. Aiemmin oli epäselvää, voitaisiinko asentaa kaksi viimeistä osaa ennen kuin M/S Stella -yhteysalus lopettaa sisäsataman käytön.

Uuden yhteysaluslaiturin aiheuttama valitusprosessi on kestänyt lähes kolme vuotta ja kunnan hanke on ollut pysähdyksessä. Kun lopulta selvisi, ettei valituksia käsitellä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kunta saattoi käyttää hankkeen rahoituksen kokonaisuudessaan. Selvisi myös, että Stella pääsee aallonmurtajan ohi vaikka murtajalaituri on rakennettu täyteen pituuteensa.

Loput hankerahat on käytetty parantamaan majakkalaituria vierasvenesataman länsipuolella. Työt aloitettiin lokakuussa ja vietiin loppuun vuodenvaihteessa. Laiturin pää oli aiemmin rakennettu suurista kivistä ja se sai nyt uuden teräsrakenteen. Pistolaituria kiertää nyt yhtenäinen laiturirakenne vieraileville aluksille. Koko hanke maksoi miljoona euroa ja kunnan osuus rahoituksesta oli 300 000 euroa.

TEKSTI: MARIA MANELIUS, KÄÄNNÖS: INGRID SANDMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram