Aurinkopuisto Torsböleen

Ilmatar rakentaa 62 hehtaarin Aurinkopuiston Torsböleen, Pedersåntien varteen. Esiselvitys on tehty ja lupahakemukset on jätetty Kemiönsaaren kuntaan.

Pedersån tien varteen Torsböleen suunnitellaan Ilmattaren aurinkoenergian tuotantoaluetta, 62 hehtaarin kokoinen aurinkopuisto rakennetaan Matias Dahlbergin ja Christer Jägerskiöldin maille. Alueella on nyt noin 45 hehtaaria peltoalaa ja 15 hehtaaria metsää. 

- Aloite tuli energiayhtiöstä, alueen läpi kulkee iso sähkölinja, joka on rakennettu aikoinaan Taalintehtaan teollisuutta varten ja on nyt siis vajaalla käytöllä, Dahlberg ja Jägerskjöld kertovat. 

Aktiivisuutta oli molemmin puolin. 

– Viljellään maata ja metsää alueella, viimevuosien kuivuus on vaikeuttanut viljelyä ja tällä tavoin saadaan myös linjan suoja-alue hyötykäyttöön, Dahlberg kertoo. 

Jägerskiöldin mukaan ajatus puhtaasta kotimaisesta energiasta ja valmiin sähkölinjan läheisyys teki päätöksestä helpon. Sopimus alueesta on tehty 40 vuodeksi, jonka jälkeen alue on mahdollista ennallistaa täysin. 

Maankäyttösopimus määrittelee puiston elinkaaren. Aurinkopuiston elinkaareksi on suunnitelmassa määritelty 40-vuotta. Elinkaari johtaa harhaan, paneelien elinkaari on noin 20 vuotta, joten ne tullaan uusimaan ainakin kerran. Itse puistolla ei Ilmattaren Sami Kallion mukaan varsinaista elinkaarta ole. 

– Tavoite on että 40 vuoden kuluttua tehdään uusi sopimus alueesta ja puistoon panostetaan vielä enemmän, sopimuksessa on optio jatkolle, Kallio taustoittaa.

– Seuraava sukupolvi saa tehdä päätöksen jatkosta, Dahlberg nauraa. 

Esiselvitys alueesta on tehty viime vuonna ja lupahakemukset on jätetty Kemiönsaaren kunnalle tammikuun alussa. Kallion mukaan seuraavat vaiheet ovat investointipäätöksen tekeminen ja rakentamisen aloittaminen syksyllä. Rakentaminen kestää noin vuoden, alueelle tuodaan 13 kappaletta muuntamoja, rakennetaan kevyitä huoltoteitä noin 7 kilometriä ja asennetaan kaikkiaan noin 75000 aurinkopaneelia.

– Muuntajat ovat siirrettäviä ja paneelit asennetaan telineisiin, jotka ovat porapaaluilla kiinni maassa, suuria maansiirtotäitä tai vastaavia ei tarvita, Kallio tarkentaa nopeaa rakennusaikataulua.  

Sähköntuotanto on tarkoitus aloittaa kesällä 2026. Puistoa on mahdollisuus kehittää tulevaisuudessa muun muassa varastoimalla energiaa. 

– Akkukentän rakentaminen ei ole suunnitelmissa, muta varmasti sitä harkitaan tulevaisuudessa, Kallio kertoo. 

Ilmatar työllistää paikallisia jo rakennusvaiheessa. Kallion mukaan rakentamisen lisäksi sen aikana tarvitaan majoitusta ja mahdollisuus erimerkiksi ruokailuun. 

– Kunnossapitoon esimerkiksi etsitään paikallinen kumppani, samoin mahdollisuuksien mukaan huoltoon, Kallio vahvistaa.

 

Inforuutu

Ilmatar on pohjoismainen energiayhtiö, joka keskittyy tuuli- ja aurinkovoimaan. Yhtiöllä on kahdeksan toimivaa tuulivoimapuistoa ja yksi aurinkopuisto. Suunnitteluvaiheessa on yli sata uutta aurinkopuistoa. Tavoitteena on vuoteen 2027 mennessä 4 GW tuotanto. Ilmatar omistaa energiapuistot koko niiden elinkaaren ajan. Kemiönsaarelle perustetaan hankeyhtiö, joka hallinnoi Torsbölen aurinkopuistoa ja vastaa sen toiminnasta. 

Lupahakemus on lähetetty Kemiönsaaren kunnalle 2.1.2024. Ensisijainen luvitusmenettelytapa on suunnittelutarveratkaisu, jonka mukaan myönnetään rakennusluvat puistolle. Luvituksesta päättää Kemiönsaaren kunta. 

Hankealue sijaitsee 5 km Kemiön keskustasta kaakkoon. Alueen koko on yhteensä noin 62 hehtaaria. Aurinkopaneelirivistöjen tuottama sähkö kootaan maakaapelien avulla muuntamoihin ja niistä toiseen maakaapeliin, jolla sähkö siirretään valtakunnan verkkoon.

Aurinkopuiston alue aidataan tarvittaessa.

 

TEKSTI & KUVA: JERKER JOKINIEMI

Christer Jägerskiöld & Matias Dahlberg
Maanomistajien, Christer Jägerskiöldn ja Matias Dahlbergin mukaan kotimainen energiantuotanto on tärkeää. Aurinkopuistoksi rakennettava alue on nyt metsää ja peltoja, joiden käyttöä sähkölinja rajoittaa.
Suunniteltu aurinkopuisto sijaitsee viiden kilometrin päässä Kemiön keskustasta.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram