22.8.2019

Fusionsunderhandlingarna fortsätter om skogsvårdsföreningarnas medlemmar så vill

1skog_IMG_2504_artikel

Harri Kaitala, Peter Jägerskiöld och skogsvårdare Johan Lindroos på ett område för gallringsavverkning.

Kimitoöns skogsvårdsförenings ekonomi är ansträngd. För att förbättra situationen har man underhandlat om fusion med Södra Skogsreviret, Lounametsä och Salometsä. Underhandlingarna är för tillfället på is men kan fortsätta då skogsvårdsföreningens betalningsförmåga har förbättrats.

Föreningen vill förbättra ekonomin och därmed också sin position i underhandlingarna genom att inbegära en frivillig tilläggsinbetalning av sina medlemmar inom november. Dessutom har styrelsen tillsvidarepermitterat två funktionärer fr.o.m. den 26 november.

Både styrelsens ordförande Harri Kaitala och fullmäktigeordförande Peter Jägerskiöld anser att läget är allvarligt, men inte hopplöst.

– Vi kan fortsätta fusionsunderhandlingarna genast när tillräckligt många av våra medlemmar har beslutat stöda föreningen ekonomiskt. Allt beror på det, sammanfattar Kaitala.

– Om medlemmarna har tillräckligt stor vilja att bidra kunde vi på den grunden fortsätta underhandla om fusion med skogsvårdsföreningarna på grannområdena. Genom att gå samman med andra skulle mängden och kvaliteten på tjänsterna bli bättre och vi kunde garantera att ön skulle ha en regional rådgivare.

ENLIGT Kaitala behövs skogsvårdsföreningar för att de är oberoende.

– En skogsvårdsförening är neutral och har till uppgift att se till skogsägarens bästa. Genom föreningen kan man exempelvis konkurrensutsätta skogsbolagen.

FÖRE permitteringen har de två funktionärerna hållit sin årssemester. I brådskande fall kan man ta kontakt med Kristian Ginman (0400-788038) eller Harri Kaitala (040-5133967).

Text & bild: Sam Cygnel, Övers.: IS

Share this in: