28.3.2020

Fjolåret bättre än väntat för Kimitoöns kommun

Pahta_artikel_IMG_2010

Anneli Pahta (Arkivfoto: MN)

Kimitoöns bokslut för år 2019 visar ett underskott på 2,44 miljoner euro. Det är i linje med det ursprungligen budgeterade underskottet på 2,45 miljoner euro, som fullmäktige justerade till 3,07 miljoner i december på grund av sämre skatteintäkter än prognoserna visade.

– Att det förverkligade underskottet är i linje med det ursprungliga är mycket positivt. Kommunens driftskostnader har i många år ökat, men nu kan man märka av en liten bromsning. Om man jämför utfallet med den ursprungliga budgeten är kostnaderna nästan en miljon lägre, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Kommunen införde ett ekonomiskt balanseringsprogram, Balans 2020, inför arbetet med 2019 års budget. Det syns bland annat i att personalkostnaderna blev 700 000 euro lägre än budgeterat. Färre vikarier anlitades och antalet årsverken minskades, bland annat till följd av att daghemmet Furubo slogs ihop med Hulta. I slutet av året hade kommunen 609 anställda, varav 455 tillsvidare och 154 visstidsanställda.

– Vi har även kunnat minska andra kostnader. Utan hela personalens insats och medvetenhet om behovet av sparåtgärder skulle inte detta ha varit möjligt. Vi har dock områden inom social- och hälsovård där vi inte haft tillgång till behörig personal och i stället behövt hyra in, vilket ökade kostnaderna för köp av tjänster, säger Pahta.

 

Låg investeringsnivå

Investeringsnivån var under året mycket låg, 1,3 miljoner euro, jämfört med 2,4 miljoner i den ändrade budgeten.

– Det har mest varit frågan om mindre åtgärder på befintliga fastigheter och områden. Den låga nivån på investeringar har medfört att långfristiga lån har kunnat undvikas, men med ett så svagt årsbidrag har vi ändå behövt kortfristig kredit för att få vardagen att rulla på och kunna amortera tidigare lån, säger controller Daniela Sundberg.

I slutet av året var kommunens skuldbörda 21,4 miljoner, jämfört med 20 miljoner euro året innan. Orsaken till ökningen är att kommunen i slutet av året lyft kortfristig kredit på 3,5 miljoner euro.

Precis som för alla andra kommuner innebär de rådande undantagsförhållande utmaningar för Kimitoön, även ekonomiskt.

– Men det viktigaste just nu är våra invånares hälsa. En stor del av våra invånare hör till riskgruppen och vår fokus är nu att hjälpa dem på alla vis. Det är också viktigt att vi stöder vårdpersonalen eftersom deras krafter och kunnande nu kommer att behövas mer än någonsin, säger Anneli Pahta.

Begrepp

Årsbidrag: Pengar som kan användas till investeringar, avskrivningar och amorteringar.

Årsverk: Avlönade anställningsdagar angivna i kalenderdagar/365 (ej samma som antal personer)

ABL/Pressmeddelande

Share this in: