21.10.2019

DB Marina bygger en ny småbåtshamn i Dalsbruk

Satamajulkistus-SL-artikel

Under åren 2019–2024 kommer DB Marina att bygga en cirka 200 platsers småbåtshamn i centrala Dalsbruk. Målsättningen är att bygga en modern fullservicehamn med allt från bekväma bryggplatser till servicebyggnad med bastu och duschutrymmen, septictömning, servicebrygga och parkeringsplatser utomhus eller i hall. Hamnen kommer dessutom att bli en miljövänlig Sälle-hamn som skyddas med staket och kameraövervakning. Hamnen kommer att erbjuda plats åt allt från öppna båtar upp till 60 fot stora båtar.

För att skydda hamnen kommer en 100 meter lång vågdämpare att byggas mot öster och platserna kommer att förses med lätta och gångbara sidobommar. Byggnadsarbetena kommer att påbörjas så fort alla lov är godkända och målsättningen är att ha vågdämparen och de första bryggorna klara redan sommaren 2020.

Vi har en stark tro på Skärgårdshavets och Dalsbruks potential bland båtfolket säger man från bolaget. Tillgången till och en omfattande service blir allt populärare. Den nya hamnen tillsammans med DB Marinas hallar och erbjudna tjänster ger oss utmärkta möjligheter att utveckla ett ännu mer omfattande båtkluster på ett centralt ställe i Skärgårdshavet. I Dalsbruk finns allt för ett lättare båtliv – vinterförvaring, service och reparation samt övriga butiker och restauranger, allt detta dessutom på gångavstånd.

– Den nya hamnen är en del av DB Marinas långsiktiga utvecklingsprojekt och ett steg i rätt riktning då det gäller att erbjuda båtfolket allt mer omfattande utbud, säger DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

DB Marina deltar i FLYTANDE BÅTUTSTÄLLNINGEN 15.–18.8.2019

Share this in: