15.9.2019
fmge

Två förslag som båda var för en öppethållning av hälsostationen i Dalsbruk under sommaren ställdes mot varandra i fullmäktige. Förslaget som vann omröstningen höll en skarpare ton och krävde bland annat sjukskötarledd mottagning – till exempel genom köptjänster och öppethållning Continue reading

AlexanderGinlund_IMG_8120

Alexander Ginlunds utställning ”A” kan ses i Villa Lande i Kimito till utgången av maj. Ginlund är årets unga kulturpristagare på ön. Hans utställning består av två helheter. Den ena finns i Villa Lande och den andra på nätet. Ginlund Continue reading