Keskusteluilta Varhasta ja vanhushuollosta

2_varha_art

Keskusteluilta houkutteli paljon väkeä Strandhotelletiin.

Taalintehtaan kyläyhdistys kutsui viime viikolla Varhan, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, keskustelutilaisuuteen vanhushuollosta. Paikalla oli Ulrika S. Lundberg, joka vastaa Varhan nelosalueen vanhushuollosta. Nelosalueeseen kuuluvat Kemiönsaari ja Parainen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Leif Lindgren iloitsi siitä, että peräti 45 ihmistä saapui tilaisuuteen. Hänen mielestään kolmas sektorikin on kasvanut sote-uudistuksen astuttua voimaan vuodenvaihteessa, josta lähtien Varha on vastannut sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastuspalvelusta.

Lundberg kertoi tarkoituksena olleen, ettei asiakkaat huomaisi muutosta; toiminta jatkuu entiseen tapaansa, vaikka organisaatio on vaihtunut. Varhaan kuuluu 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito sekä pelastuspalvelu. Koko henkilökunta on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueelle. Lisäksi suuri määrä johtavia virkamiehiä on palkattu uusiin tehtäviin. 

Kuulijat huomauttivat, että ei ole helppoa tietää, mistä tavoittaa oikeat Varhan henkilöt. Lundberg vastasi, että yleinen tietonumero löytyy. Se palvelee ruotsiksikin. Hänen mielestään Varhan tietoja pitäisi löytyä paikallislehdistä, tiedotustauluilta sekä paperisena, jotta kaikki asiakkaat löytäisivät ne.

ÄSKETTÄIN päätettiin, että Turunmaan sairaala muutettaisiin kaksikieliseksi terveyskeskukseksi. Tämä ei vaikuta Kemiönsaareen, jossa paikallinen terveyskeskus säilyy. Lundberg kertoi myös, että nelosalueen asumispalvelupäällikkö Jouni Karppinen sekä kotihoidon johtaja Krista Hyytiäinen ovat käyneet Kemiönsaaren vanhushuollon kaikissa yksiköissä tapaamassa niiden henkilökunta. Lähivuosina ei tapahdu sen suurempia muutoksia.

Tulevaisuudessa suurempi yksikkö saattaa tulla ajankohtaiseksi, mikä johtuu nykyisten yksiköiden kunnosta sekä henkilöstöpulasta. Lundberg sanoo, että monet kunnat ovat sotea odotellessaan empineet, mitä kiinteistöjen kunnostamiseen tulee. Hän huomautti, että henkilökunta riittää paremmin, mikäli toiminta keskitetään.

Kunnat ovat viime vuosina ottaneet käyttöön palveluseteleitä eri tarkoituksiin. Varhan parissa palveluasumisen palvelusetelin saanut voi valita yksityisen ja virallisen yksikön välillä. Palvelusetelien tarkoituksena on suoda asiakkaille enemmän valinnanvapautta. Palveluseteleitä voi myös saada esimerkiksi kotihoitoon.

Hyvinvointialue toivoo, että yhteisöasuminen lisääntyisi. Tämä tietää kiinteistöjä, joissa on useita mukautettuja asuntoja ja lisäksi yhteisiä tiloja. Kunta suunnittelee yhteistyössä Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa Taalintehtaalle sellaista kiinteistöä.

PAIKALLA oli useita kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä. 45 vuotta poliittisesti aktiivina ollut Esko Antikainen sanoi neuvoston olevan tärkeimpiä elimiä, joissa hän on toiminut. Neuvostossa käydään hyviä keskusteluja ja keksitään hienoja ideoita.

Lundbergkin korosti vanhusneuvostojen tärkeää roolia kuntiin jäävässä ennaltaehkäisevässä työssä. Neuvoston ja virkamieskunnan keskeinen yhteydenpito on tärkeä kuten myös yhteistyö Varhan kanssa. Yleisö kysyi, missä voi tutustua neuvoston pöytäkirjoihin; ne kiinnostanevat kunnan ikäihmisiä. Vastattiin, että pöytäkirjoja ollaan kääntämässä suomeksi ja että pöytäkirjat tulevat nähtäviksi.

Almakodin johtaja Pia Tötterman ja vastuullinen sairaanhoitaja Sofia Bärling kertoivat oman näkemyksensä Varhaan siirtymisestä. Toiminta on jatkunut entiseen tapaansa. Vain jotkut uudet tietokoneohjelmat ovat aiheuttaneet ongelmia. Tötterman sanoi suurimman ongelman olevan henkilöstöpula. Sen kanssa joudutaan kamppailemaan päivittäin.

 

Teksti & kuva: Maria Manelius, Käännös: Ingrid Sandman

abl_prenumerera_6x185web

 

Tilaa helposti s-postitse info@annonsbladet.fi