26.4.2018

Prenumeration

I Finland:
Fortlöpande 55 euro / 12 månader.
12 mån tidsbunden 65, 6 månader 35 euro.
Digi fortlöpande 12 mån 45 €, 6 mån 30 €
Digi fortlöpande då man redan har vanlig prenumeration i hushållet: +10 €/år, +7 €/6 mån
Övriga länder:
Fortlöpande 66 euro
6 månader 49 euro

Ny prenumeration


Uppsägning

AdressändringShare this in: